فرم همکاری

لطفا صبر کنید

نیازمند نیروی آقا تمام وقت جهت کار در کارگاه فیروزه کوبی 

ساعت کار

۸:۳۰ تا ۱:۳۰

۳:۳۰ تا ۸:۳۰

ارتباط از طریق فرم همکاری

دعوت به همکاری از دانشجویان و فارغ التحصیلان در رشته صنایع دستی

جهت همکاری پروژه ای (تحقیق و پژوهش و تولید محتوا )

ثبت نام و اطلاعات بیشتر از طریق فرم همکاری

آموزش مینا کاری و ویترای

شامل ۱۰ جلسه ی یک ساعتی در محل آموزشگاه

ثبت نام و اطلاعات بیشتر از طریق فرم همکاری