نحوه نمایش:

نمایش: 16 32 همه

 • جاقلمی خاتمکاری نقاشی تذهیب و اسلیمی

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

  از جنس چوب ( داخل چوب ) و خاتم کاری شده ( خانم شیشی ) و نقاشی تذهیب و اسلیمی…

 • جاقلمی توخاتم نقاشی استاد صوفیان

  ۲۹۵,۰۰۰ تومان

  قلمدان از جنس چوب داخل و بیرون خاتمکاری اعلی و نقاشی استاد صوفیان ابعاد : 23×4×3.5 دارای ضمانتنامه کتبی 10…

 • قلمدان خاتم کاری اصفهان طرح نقاشی چوگان

  ۲۳۰,۰۰۰ تومان

  جا قلمی از جنس چوب و خاتم کاری اعلی و مینیاتور طرح چوگان ابعاد : 23×4×3.5 دارای ضمانتنامه کتبی 10…

 • جا قلمی خاتم نقاشی طرح مکتب و چهره

  ۲۳۰,۰۰۰ تومان

  قلمدان از جنس چوب و خاتمکاری اعلی و نقاشی طرح مکتب ابعاد : 23×4×3.5 دارای ضمانتنامه کتبی 10 ساله

 • قلمدان خاتمکاری هفت شمسه نقاشی اسلیمی

  ۱۷۵,۵۰۰ تومان

  جا قلمی از جنس چوب و خاتم کاری اعلی نوع 7 شمسه با نقاشی اسلیمی ابعاد 23×4×3.5 سانتیمتر دارای ضمانتنامه…

 • جعبه خاتم دستکش دان رو نقاشی

  ۶۷۵,۰۰۰ تومان

  از جنس چوب خاتمکاری شده داخل و بیرون ابعاد 11×16  سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی 10 ساله

 • سری جعبه خاتم رو نقاشی خاتم شیشی

  ۱,۲۶۹,۰۰۰ تومان

  از جنس چوب و خاتمکاری اعلی (شیشی) رو و داخل و نقاشی شده طرح بزم ابعاد : سایز کوچک   ۱۲×۱۰/۵…

 • سری جعبه خاتم کاری رو نقاشی خاتم شیشی

  ۱,۲۶۹,۰۰۰ تومان

  از جنس چوب و خاتم کاری شده اعلی( داخل و بیرون ) تخمه دار ابعاد : سایز کوچک     …

 • جعبه خاتم کاری رو نقاشی

  ۲۰۵,۰۰۰ تومان

  از جنس چوب و خاتم کاری اعلی تخمه دار ابعاد 11× 8 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی 10 ساله

 • بشقاب مینا کاری صاف طرح ترنج سایز 20

  ۳۱۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس قلمزنی شده و میناکاری اعلی قطر 20 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و اصالت

 • بشقاب میناکاری قلمی اعلا سایز 25

  ۵۸۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس قلمزنی شده و میناکاری اعلی قطر 25 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و اصالت

 • گلاب پاش میناکاری

  ۳۱۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس قلمزنی شده و میناکاری اعلی ارتفاع 15 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و اصالت

 • جفت گلدان میناکاری طرح اسلیمی سایز 16

  ۴۹۹,۰۰۰ تومان

  از جنس مس قلمزنی شده و میناکاری اصفهان ارتفاع 16 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و اصالت

 • گلدان میناکاری طرح ترنج سایز 16 جفت

  ۷۲۹,۰۰۰ تومان

    از جنس مس قلمزنی شده و میناکاری اعلی ارتفاع 16 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و اصالت  

 • بشقاب میناکاری سایز 20

  ۱۲۲,۰۰۰ تومان

    از جنس مس قلمزنی شده و میناکاری اعلی قطر 20 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و اصالت  

 • بشقاب میناکاری سایز 25

  ۱۵۵,۰۰۰ تومان

  از جنس مس قلمزنی شده و میناکاری اعلی قطر 25 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و اصالت