نحوه نمایش:

نمایش: 16 32 همه

 • دخل فیروزه کوچک

  ۵۰۳,۰۰۰ تومان

  این محصول درجه ۱ شناسنامه دار و دارای ضمانتنامه ۱۰ ساله می باشد. ارتفاع ۱۷ سانت متر وزن ۵۱۵ گرم نوع فیروزه…

 • دخل فیروزه کوب بزرگ

  ۵۷۵,۰۰۰ تومان

  این محصول درجه ۱ شناسنامه دار و دارای ضمانتنامه ۱۰ ساله می باشد. ارتفاع ۱۹ سانتی متر وزن  ۷۰۰ گرم نوع…

 • تنگ شلغمی فیروزه کوبی اصفهان سایز 36

  ۷۱۷,۰۰۰ تومان

  ارتفاع ۳۶ سانتی متر . وزن ۶۳۰ گرم نوع فیروزه  ی ان فیروزه ی نیشابور است که بهترین فیروزه ی…

 • تنگ شلغمی فیروزه کوبی ۳۰ سانتی

  ۶۵۲,۰۰۰ تومان

  این محصول درجه ۱ و شناسنامه دار است. ارتفاع 30 سانتیمتر نوع فیروزه  ی ان فیروزه ی نیشابور است که…

 • تنگ شرابی فیروزه کوب کعب دار پاپیونی ۵۷ سانت

  ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

  این محصول درجه ۱ شناسنامه دار و دارای کد هست. ارتفاع 57 سانتیمتر نوع فیروزه  ی ان فیروزه ی نیشابور است…

 • تنگ ۵۳ سانتی پاپیونی فیروزه کعب دار

  ۱,۸۲۳,۰۰۰ تومان

  این محصول درجه ۱ شناسنامه دار و دارای کد هست. نوع فیروزه  ی ان فیروزه ی نیشابور است که بهترین فیروزه…

  فعلا موجود نیست
 • تنگ صراحی فیروزه کوبی سایز 30 پارسیان

  ۶۵۵,۰۰۰ تومان

  این محصول درجه ۱ و شناسنامه دار است. نوع فیروزه  ی ان فیروزه ی نیشابور است که بهترین فیروزه ی…

 • تنگ صراحی سایز 20 پارسیان

  ۳۵۶,۰۰۰ تومان

  این محصول درجه ۱ شناسنامه دار و دارای کد هست. نوع فیروزه  ی ان فیروزه ی نیشابور است که بهترین فیروزه…

 • تنگ صراحی فیروزه کوبی ۲۵ سانتی

  ۵۳۳,۰۰۰ تومان

  این محصول درجه ۱ و شناسنامه دار است. نوع فیروزه  ی ان فیروزه ی نیشابور است که بهترین فیروزه ی…

 • آجیل خوری فیروزه کوبی ۳۰ سانتی

  ۱,۷۸۸,۰۰۰ تومان

  آجیل خوری فیروزه کوبی ۳۰ سانتی نوع فیروزه  ی ان فیروزه ی نیشابور است که بهترین فیروزه ی ایران است…

 • آجیل خوری متوسط فیروزه کوبی اصفهان ۲۰ سانتی

  ۱,۰۴۳,۰۰۰ تومان

  آجیل خوری فیروزه کوبی ۲۰ سانتی این محصول درجه ۱ شناسنامه دار و دارای کد هست. نوع فیروزه  ی ان فیروزه…

 • آجیل خوری فیروزه کوبی ۱۶ سانتی پارسیان اصفهان

  ۸۶۲,۰۰۰ تومان

  این محصول درجه ۱ شناسنامه دار و دارای ضمانتنامه ۱۰ ساله است. ارتفاع ۱۶ سانتی متر وزن ۵۸۰ گرم نوع فیروزه  ی…

 • آجیل خوری فیروزه کوبی سایز 13 پارسیان

  ۵۳۳,۰۰۰ تومان

  این محصول درجه ۱ و شناسنامه دار و دارای ضمانتنامه ۱۰ ساله می باشد. ارتفاع ۱۳ سانتی متر وزن ۴۷۰ گرم…

 • آجیل خوری فیروزه کوبی سایز 11 پارسیان

  ۴۰۲,۰۰۰ تومان

  محصول درجه یک دارای ضمانتنامه ۱۰ ساله  ارتفاع ۱۱ سانتی متر وزن ۳۳۰  گرم نوع فیروزه  ی ان فیروزه ی نیشابور…

 • آجیل خوری فیروزه کوبی بزرگ شبکه دار

  ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  محصول درجه یک دارای ضمانتنامه ۱۰ ساله میباشد. ارتفاع ۴۰ سانتی متر وزن ۴۱۶۰ گرم نوع فیروزه  ی ان فیروزه ی…

 • شلغمی فیروزه ۱۵ سانتی

  ۲۴۰,۰۰۰ تومان

  این محصول درجه ۱ شناسنامه دار و دارای ضمانتنامه ۱۰ ساله می باشد. ارتفاع ۱۵  وزن ۲۳۵ گرم نوع فیروزه  ی ان…