نحوه نمایش:

نمایش: 16 32 همه

 • شلغمی فیروزه ۱۵ سانتی

  ۲۴۰,۰۰۰ تومان

  این محصول درجه ۱ شناسنامه دار و دارای ضمانتنامه ۱۰ ساله می باشد. ارتفاع ۱۵  وزن ۲۳۵ گرم نوع فیروزه  ی ان…

 • گلدان بولونی فیروزه ۳۰ سانتی

  ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

  این محصول درجه ۱ شناسنامه دار و دارای ضمانتنامه ۱۰ ساله می باشد. ارتفاع ۳۰ سانتی متر وزن ۲۲۴۰ گرم نوع فیروزه…

 • گلدان گیلاسی فیروزه ۲۷ سانتی

  ۷۱۶,۰۰۰ تومان

  این محصول درجه ۱ شناسنامه دار و دارای کارت گارانتی ۱۰ ساله میباشد. ارتفاع ۲۷ سانتی متر وزن ۴۸۵ گرم نوع فیروزه  ی…

 • گلدان فیروزه شلغمی ۳۰ سانتی

  ۵۷۰,۰۰۰ تومان

  این محصول درجه ۱ شناسنامه دار و دارای ضمانتنامه ۱۰ ساله است. ارتفاع ۳۰ سانتی متر وزن ۵۵۰ گرم نوع فیروزه  ی…

 • سنبلدان فیروزه کوبی بزرگ

  ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

  این جنس درجه ۱ شناسنامه دار و دارای ضمانتنامه ۱۰ ساله است. ارتفاع ۴۵ سانتی متر وزن ۲۴۱۵ گرم نوع فیروزه  ی ان…

 • سنبلدان فیروزه کوبی متوسط

  ۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان

  این جنس درجه ۱ شناسنامه دار و دارای ضمانتنامه ۱۰ ساله است. ارتفاع ۴۱ سانتی متر وزن ۱۴۰۰ گرم نوع فیروزه ی آن…

 • سمبلدان در دار

  ۱,۰۴۳,۰۰۰ تومان

  این جنس درجه ۱ شناسنامه دار هست. نوع فیروزه  ی ان فیروزه ی نیشابور است که بهترین فیروزه ی ایران است و…

  در انبار موجود نیست
 • سمبلدان دردار بزرگ

  ۲,۳۴۶,۰۰۰ تومان

  این جنس درجه ۱ شناسنامه دار و دارای کد هست. نوع فیروزه  ی ان فیروزه ی نیشابور است که بهترین فیروزه ی…

  در انبار موجود نیست
 • سنبلدان فیروزه کوبی معمولی

  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

  این محصول درجه ۱ شناسنامه دار و دارای ضمانتنامه ۱۰ ساله است. ارتفاع ۳۱ سانتی متر وزن ۸۱۵ گرم نوع فیروزه  ی…

 • سنبلدان فیروزه کوبی کوچک

  ۸۹۷,۰۰۰ تومان

  این جنس درجه ۱ شناسنامه دار و دارای ضمانتنامه ۱۰ ساله می باشد. ارتفاع ۲۷ سانتی متر وزن ۵۰۰ گرم دارای ۴…

 • صراحی فیروزه کوب بزرگ سایز ۴۰

  ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان

  این جنس درجه ۱ و شناسنامه دار است. نوع فیروزه  ی ان فیروزه ی نیشابور است که بهترین فیروزه ی ایران…

 • صراحی فیروزه کوب متوسط پارسیان سایز ۲۵

  ۴۳۱,۰۰۰ تومان

  این جنس درجه ۱ شناسنامه دار و دارای ضمانتنامه ۱۰ ساله میباشد. نوع فیروزه  ی ان فیروزه ی نیشابور است که بهترین…

 • صراحی فیروزه کوبی متوسط پارسیان سایز ۲۰

  ۳۸۰,۰۰۰ تومان

  این جنس درجه ۱ شناسنامه دار و دارای ضمانتنامه ۱۰ ساله میباشد. ارتفاع ۲۰ وزن ۳۳۷ گرم نوع فیروزه  ی آن فیروزه ی…

 • صراحی فیروزه کوب پارسیان سایز ۱۶

  ۲۳۰,۰۰۰ تومان

  این جنس درجه ۱ شناسنامه دار و دارای ضمانتنامه کیفیت است. نوع فیروزه  ی ان فیروزه ی نیشابور است که بهترین فیروزه…

 • صراحی فیروزه کوب کوچک پارسیان سایز ۱۴

  ۱۴۴,۰۰۰ تومان

  این جنس درجه ۱ و شناسنامه دار است. نوع فیروزه  ی ان فیروزه ی نیشابور است که بهترین فیروزه ی ایران…

 • سنگاب فیروزه کوب بزرگ پارسیان سایز ۴۴

  ۴,۴۹۶,۰۰۰ تومان

  این محصول درجه ۱ شناسنامه دار و دارای ضمانتنامه ۱۰ ساله می باشد. ارتفاع ۴۴. قطر 34.5 سانتیمتر وزن ۴۳۶۵ گرم از…