معرفی خاتم

در مورد معنا و مفهوم هنرمند”خاتم کار” و هنر “خاتم” میپردازیم به تعاریف موجود در فرهنگها و کتابهای لغت:

-در لغتنامهی دهخدا تعریف “خاتم” ، ذیل تعریف “خاتمساز” و “خاتمکار” آمده است: خاتمساز.] ت [ ) نف مرکب( آنکه

پارههای استخوان را در چوب با نقش و نگار بنشاند. خاتمسازی. ] ت [ )حامص مرکب( عمل خاتمساز. نشاندن پارههای استخوان با نقش و نگار در چوب. خاتمکار. ] ت [ ) ص مرکب( آنکه خاتمکاری کند. خاتمساز. کسی که کار او خاتمکاری است.

– در لغتنامهی معین تعریف “خاتم” چنین آمده است: خاتم: ختم کننده. پایان، عاقبت. خاتم بستن: توسط عاج و استخوان

.)۶۷۳ : شتر و غیره نقوش و گلهایی بر سطح چیزی ایجاد کردن؛ خاتمکاری کردن) معین، ۵۶۳۳

هنر آراستن سطح اشیاء، « : -در دایره المعارف فارسی، تعریفی از “خاتمکاری و خاتم سازی” به این مضمون آورده شده است

به صورتی شبیه موزاییک، با مثلثهای کوچک. طرحهای گوناگون خاتم همواره به صورت اشکال منظم هندسی بوده است. این اشکال هندسی را با قرار دادن مثلثهای کوچک در کنار هم نقشبندی میکنند. مثلثها را از انواع چوب و فلز و استخوان میسازند. هر چه مثلثها ریزتر و ظریفتر باشند، خاتم مرغوبتر است. در یک طرح خاتم، برای ساختن کوچکترین واحد هندسی، حداقل سه مثلث و به طور کلی هنر خاتمکاری مشتمل بر خاتمسازی : مصاحب، ۵۶۶۱ ( » برای بزرگترین آن، حداکثر چهارصد مثلث به کار میرود

و خاتمچسبانی است؛ شاید این تعریف به معنای اصلی و فعل کار نزدیکتر از بقیه تعاریف در منابع نامبرده باشد: خاتمسازی عبارت از برش، پرداخت و سوهانکاری مواد اولیه و کنار هم قرار دادن آنها بر اساس یک طرح هندسی به وسیلهی چسب و بستن آنها با نخ و در نهایت تشکیل قامه خاتم است. خاتمساز برشهای خاتم را از قامه به دست آورده و در اختیار خاتمچسبان قرار میدهد. خاتمچسبانی نصب برشهای به دست آمده از قامه خاتم، روی اشیا چوبی به کمک چسب سرد یا سریشم گرم میباشد. خاتمچسبان پس از مراحل پرداخت، نوعی پوشاننده به عنوان محافظ مانند پلیاستر روی اثر نهایی میپاشد.

مواد اولیه جهت ساخت خاتم

چوب: بیشترین ماده مورد استفاده در خاتمسازی چوب میباشد؛ از چوب درختان مختلف نظیر انواع چوبهایی به رنگ طبیعی مانند فوفل، عناب، نارنج، شمشاد، افرا و چنار مثلثها تهیه و در خاتمسازی استفاده میشود. در گذشته از چوب بقم و آبنوس نیز استفاده میشد که همراه با چوب فوفل از هند به ایران وارد میشدند و امروزه هر سه کمیاب گشتهاند. هنرمندان برای جبران این کمیابی و دسترسی به رنگ دلخواه با تنوع رنگی، مثلثهای چوبی را رنگ با مواد رنگی)طبیعی یا شیمیایی( میکنند.

آلیاژ برنج: امروزه خاتمسازان تنها از آلیاژ برنج در ساخت خاتم استفاده میکنند.

استخوان: معمولاً از استخوان ساق دست و پای شتر و گاهی به علت در دسترس نبودن و گرانی آن از استخوان دنده گاو و

یا اسب) بسیار نادر ( استفاده میشود که کیفیت استخوان شتر را ندارد.

سریشم /چسب پلی وینیل استات: در گذشته از سریشم گرم )سریشم حیوانی( به جای چسب سرد )پلی وینیل استات(

استفاده میشد. سریشم گرم یا چسب حیوانی مورد مصرف در خاتمکاری، ماده لزج غضروفی شکل است که مستقیماً از بخشهایی از

بدن حیواناتی مانند گاو، گوسفند به دست میآید. امروزه چسب سرد برای چسباندن کلیه بخشهای خاتمسازی و خاتمچسبانی کاربرد دارد.

تاریخچه خاتمکاری در ایران

از جمله هنرهای سننتی و ملی هنر خاتمکاری میباشند که با اسنتناد به اثر موجود در موزه متروپولیتن پیشنینه آن به دوران

۵۶۱ اسنننت که در موزهی متروپولیتن × ۶۵ cm ایلخناننان باز میگردد. این اثر )رحل چوبی( منبت و مشنننبک و خاتمکاری با ابعاد نیویورک نگهداری میشنود. خاستگاه هنر خاتم، شهر شیراز بوده که هنوز هم از متداولترین صنایع دستی آن شهر به شمار میرود. در حال حاضرشهر اصفهان در زمره یکی از شهرهایی است که دارای بیشترین تولیدات خاتمکاری در ایران محسوب میگردد.

تولیدات خاتم کاری اصفهان

محصولات کارگاه خاتم کاری شامل : جاقرانی خاتم ، آینه و شمعدان خاتم ، انواع جعبه خاتم کاری ، تخته نرد و شطرنج خاتم کاری ، انواع شکلات خوری و شیرینی خوری خاتمکاری ، انواع سطل و ست ادای خاتمکاری شده می باشد. قیمت فروش عمده محصولات تخته نرد و شطرنج خاتم کاری اصفهان

تمام محصولات درجه یک و دارای ضمانتنامه با سابقه ی تولید بالای ۷۰ سال می باشند. ( قیمت فروش بازار تولیدات خاتم کاری تخته نرد شطرنج اصفهان)  

فروشگاه صنایع دستی پارسیان اصفهان ( فروش عمده انواع محصولات خاتم کاری اصفهان )

تخته نرد خاتم

معرفی صنعت خاتمکاری

خاتم پوششي است كه از كنارهم قرار گرفتن لايه ايي نازك به ضخامت یک و نیم ميليمتر قطعات ريز و متساوي الضلاع چوبهاي رنگي به همراه قطعات مثلثي شكل فلز برنج و استخوان بدست مي آيد .خاتم سازي يكي از هنر هاي برتر اصفهان محسوب مي شود .

اساس و شيوه كار آن بسيار شبيه موزاييك كاري است كه نه تنها در ايران بلكه در جهان سابقه ديرينه دارد .بنابر نظر پروفوسور پوپ اين هنر، موزائيك كاري با چوبهاي رنگي و استخوان است كه آن را خاتمبند مي گويند با اين تفاوت كه در هنر خاتم قطعات ريز چوب و استخوان و فلز را طي يك پرسه طولاني مدت آماده و به صورت كاملا منظم و در قالب اشكال هندسي به ظرافت در كنار هم قرار داده و پس از برش به صورت لايه لايه ،با چسب چوب روي زيركاري چوبي مي چسبانند .

آثار قديمي به جامانده همچون در كاخها و رحلهاي قران نشان دهنده قدمت اين هنر در شهر اصفهان به ويژه در عهد صفويه است .در شهر اصفهان خاتم كار ابتدا چوبهاي رنگي مثل عناب، نارنج ،فوفل، آبنوس و ..را به صورت نواري و با ارتفاع ۶۰ سانتي متر برش مي دهد تا خشك شوند .

براي كارهاي با كيفيت بالا از استخوان نيز استفاده مي كنند بدين ترتيب كه ابتدا نوارهايي از استخوان شتر را حدود ۳ ماه در آب آهك قرار مي دهند تا رنگ آن كاملا سفيد شود. در اولين مرحله برش نوارهاي چوب و استخوان را آن گونه برش داده و سوهان كاري مي كنند تا سطح مقطع مثلثي شكل و تميز به دست مي آيد كه در اصطلاح سنتي به آن شش مي گويند. اين نوار ها در كنار نوار برنجي كه از طريق حديده كردن كاملا شبيه قطعات چوب و استخوان گرديده به صورت يك چيدمان رنگي و منظم با لايه ايي از چسب سريش در كنار هم قرار مي گيرند .

شش هاي آماده شده با نخ بسته مي شود تا ضمن خشك شدن محكم در كنار هم چسبيده شود اين عمل تا به دست آمدن يك گل كامل با ارتفاع ۶۰ سانتي متر ادامه پيدا مي كند.پس از آماده كردن چندين گل آنها را بين دوتخته در كنارهم مي چينند و لابه لاي آن را با چسب چوب يا سريش پر مي كنند و زير پرس به صورت يك تكه در مي آورند كه به آن قامه مي گويند .

استاد كار از طريق اره مويي لايه هايي به ضخامت بین یک الی یک و نیم ميلي متر را از سطح قامه برش مي دهد كه به آن لنگه مي گويند.پس از آماده سازي زير ساخت از طريق نجاري خاتم ها براساس طرح ،رنگ، شكل و ابعاد بر روي زمينه كار به وسيله چسب هاي مخصوص و با حرارت دادن چسبانده مي شود .بعد از بتونه كاري و ساييدن و ترميم سطح كار خاتم آماده مي شود و در نهايت بالايه ايي از سيلر كيلر پوشانده مي شود .هرچقدر خاتم آماده شده ظريفتر و محكم تر باشد و از موا اوليه با كيفيت بالا ساخته شده باشد ارزش آن بيشتر است .در برخي موارد به جاي برنج از طلا و نقره نيز استفاده مي شود. اشياء خاتم كاري شده به حرارت و رطوبت حساس بوده و در صورتي كه كيفيت خوبي نداشته باشد در مجاورت با اين عناصر از سطح كار بلند شده و به اصطلاح مي ريزد.

قبل از خرید جهت اطمینان از موجودی کالا با فروشگاه تماس بگیرید.

برای خرید بالای ۵۰۰ هزار تومان ارسال رایگان است.

برای مشاهده محصولات مشابه وبیشتر به شبکه های اجتماعی مراجعه کنید یا در قسمت خبرنام ی سایت ثبت نام کنید .کلمات مرتبط: قیمت فروش بازار تولیدات خاتم کاری تخته نرد شطرنج اصفهان

نحوه نمایش:

نمایش: 16 32 همه

 • ساعت خورشیدی تلفییق هنر خاتم و مینا

  ۱۹۵,۰۰۰ تومان

  قاب از جنس چوب خاتمکاری و نقاشی شده و صفحه میناکاری شده قطر داخلی 25 سانتیمتر موجود در سایزهای 25…

 • ساعت خورشیدی خاتم و مینا

  ۱۴۵,۰۰۰ تومان

  قاب از جنس چوب خاتمکاری و نقاشی شده و صفحه میناکاری شده قطر داخلی 20 سانتیمتر موجود در سایزهای 15…

 • ساعت خاتم خورشیدی زمینه سیاه

  ۱۳۵,۰۰۰ تومان

  از جنس چوب و خاتمکاری شده زمینه سیاه ( از جنس پارچه مخمل ) قطر داخل 20 سانتیمتر موجود در…

 • جعبه خاتم و نقاشی استاد صوفیان

  ۷۱۵,۰۰۰ تومان

    از جنس چوب خاتم کاری شده و نقاشی طرح بزم استاد صوفیان ابعاد : 22 × 14 سانتیمتر دارای…

 • جعبه جواهرات خاتمکاری نقاشی استاد صوفیان

  ۸۷۷,۵۰۰ تومان

  از جنس چوب خاتم کاری شده و نقاشی طرح بزم استاد صوفیان ابعاد : 16 × 10 سانتیمتر دارای ضمانتنامه…

 • جعبه جواهرات خاتم و نقاشی طرح اسلیمی

  ۷۴۲,۵۰۰ تومان

  از جنس چوب خاتم کاری شده و نقاشی طرح اسلیمی ابعاد : 16 × 10 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی 10…

 • تخته نرد خاتم و نقاشی چهره

  ۴,۸۶۰,۰۰۰ تومان

  تخته نرد خاتم کاری نقاشی شده طرح لیلی و مجنون ابعاد :60 * 60 سانتیمتر متعلقات : مهره صدفی خاتم…

 • تخته نرد خاتمکاری طرح چهره لیلی و مجنون

  ۴,۸۶۰,۰۰۰ تومان

  تخته نرد خاتم کاری نقاشی شده طرح لیلی و مجنون ابعاد :60 * 60 سانتیمتر متعلقات : مهره صدفی خاتم…

 • تخته نرد خاتمکاری صدفی دالبری سایز ۶۰ نقاشی تذهیب

  ۳,۱۰۵,۰۰۰ تومان

  تخته نرد خاتم کاری صدفی اعلی دالبری و نقاشی تذهیب ابعاد :60 * 60 سانتیمتر متعلقات : مهره صدفی خاتم…

 • تخته نرد چوگان خاتم دالبری طرح شب

  ۱,۷۵۵,۰۰۰ تومان

  تخته نرد خاتم کاری اعلی دالبری نقاشی چوگان ( داخل طرح شب ) ابعاد : 50*50*3 سانتی متر متعلقات :…

 • تخته نرد دایره ای خاتم و صدف دالبری

  ۳,۳۷۵,۰۰۰ تومان

    تخته نرد خاتم کاری گرد اعلی لب گرد دالبری ابعاد : 50*50 سانتیمتر متعلقات : مهره صدفی خاتم و…

 • جعبه جواهرات خاتمکاری نقاشی تذهیب

  ۵۸۰,۰۰۰ تومان

  از جنس چوب خاتم کاری شده و نقاشی تذهیب ابعاد : 16*10 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی 10 ساله

 • جاپاسوری خاتمکاری طرح چوگان نقاشی استاد ایرجپور

  ۱۷۵,۰۰۰ تومان

  جا ورقی از جنس چوب و خاتمکاری شده با نقاشی طرح چوگان استاد ایرج پور ابعاد: 8*11 سانتیمتر دارای ضمانتنامه…

 • جاپاسوری خاتمکاری نقاشی طرح گل و مرغ

  ۱۷۵,۰۰۰ تومان

  جا ورقی از جنس چوب و خاتم کاری شده و نقاشی گل و مرغ ابعاد : 8*11 سانتیمتر دارای ضمانتنامه…

 • جاپاسوری خاتم کاری نقاشی استاد ایرج پور

  ۱۷۵,۰۰۰ تومان

  از جنس چوب خاتم کاری شده اعلی و نقاشی استاد ایرج پور ابعاد 8*11 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی 10 ساله

 • کیف چرمی سامسونت تخته نرد سایز ۴۰ و ۵۰

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان

  کیف چرمی دسته دار داخل جیر درجه یک و اعلی دارای چرم مرغوب و نرم و قفل رمز دار ابعاد…

 • مهره شطرنج طرح رومي سایز متوسط

  ۱۶۲,۰۰۰ تومان

  از جنس پلی استر طرح رومی مناسب برای تخته شطرننج سایز 40 و 50

 • مهره شطرنج پتينه کاری سایز متوسط

  ۱۶۲,۰۰۰ تومان

  پتینه کاری کاری شده با روکش پلی استر مناسب برای تخته های سایز 50 و 40

 • مهره شطرنج رنگي دست ساز متوسط

  ۲۶۵,۰۰۰ تومان

  از جنس پلی استر و رنگ ضد اب طرح صلیبی مناسب برای تخته های سایز 50 و متوسط

 • جاپاسوری خاتمکاری نقاشی صوفیان

  ۱۷۴,۰۰۰ تومان

  جا ورقی از جنس چوب خاتمکاری شده و نقاشی استاد صوفیان ابعاد : 11× 8 دارای ضمانتنامه کتبی 10 ساله

 • جا پاسوری خاتمکاری طرح تذهیب

  ۱۴۸,۰۰۰ تومان

    جا پاسور از جنس چوب خاتمکاری و نقاشی تذهیب اعلی داخل چوب ابعاد: 11*8 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی 10…

 • جعبه دستکش دان خاتم رو نقاشی

  ۶۷۵,۰۰۰ تومان

    جعبه جا دستکش از جنس چوب داخل و بیرون خاتمکاری و نقاشی اعلی ابعاد : 11*16 دارای ضمانتنامه کتبی…

 • ست جعبه خاتم کاری پر سیم نفیس

  ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

  سری سه تایی جعبه خاتم کاری رو نقاشی از جنس چوب داخل و بیرون خاتمکاری اعلی ابعاد :  بزرگ   12×19…

 • جاقلمی نقاشی اسلیمی توخاتم اعلی

  ۲۹۷,۰۰۰ تومان

  قلمدان از جنس چوب داخل و بیرون خاتمکاری اعلی ابعاد : 23×4×3.5 دارای ضمانتنامه کتبی 10 ساله

 • جاقلمی تمام خاتم داخل چوب پارسیان اصفهان

  ۲۱۵,۰۰۰ تومان

  قلمدان از جنس چوب تمام خاتمکاری اعلی ( داخل چوب ) ابعاد : 23×4×3.5 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی 10 ساله

 • جاقلمی تو خاتم نقاشی طرح چوگان

  ۳۱۵,۰۰۰ تومان

  قلمدان از جنس چوب داخل و بیرون خاتمکاری اعلی ( خاتم شیشی ) و نقاشی طرح چوگان استاد ایرج پور…

 • جاقلمی خاتم کاری نقاشی طرح گل و مرغ

  ۲۷۰,۰۰۰ تومان

  قلمدان از جنس چوب و خاتمکاری اعلی ( خاتم شیشی ) و مینیاتور گل و مرغ ابعاد : 23×4×3.5 دارای…

 • جاقلمی خاتمکاری نقاشی تذهیب و اسلیمی

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

  از جنس چوب ( داخل چوب ) و خاتم کاری شده ( خانم شیشی ) و نقاشی تذهیب و اسلیمی…

 • جاقلمی توخاتم نقاشی استاد صوفیان

  ۲۹۵,۰۰۰ تومان

  قلمدان از جنس چوب داخل و بیرون خاتمکاری اعلی و نقاشی استاد صوفیان ابعاد : 23×4×3.5 دارای ضمانتنامه کتبی 10…

 • قلمدان خاتم کاری اصفهان طرح نقاشی چوگان

  ۲۳۰,۰۰۰ تومان

  جا قلمی از جنس چوب و خاتم کاری اعلی و مینیاتور طرح چوگان ابعاد : 23×4×3.5 دارای ضمانتنامه کتبی 10…

 • جا قلمی خاتم نقاشی طرح مکتب و چهره

  ۲۳۰,۰۰۰ تومان

  قلمدان از جنس چوب و خاتمکاری اعلی و نقاشی طرح مکتب ابعاد : 23×4×3.5 دارای ضمانتنامه کتبی 10 ساله

 • قلمدان خاتمکاری هفت شمسه نقاشی اسلیمی

  ۱۷۵,۵۰۰ تومان

  جا قلمی از جنس چوب و خاتم کاری اعلی نوع 7 شمسه با نقاشی اسلیمی ابعاد 23×4×3.5 سانتیمتر دارای ضمانتنامه…

 • جعبه خاتم دستکش دان رو نقاشی

  ۶۷۵,۰۰۰ تومان

  از جنس چوب خاتمکاری شده داخل و بیرون ابعاد 11×16  سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی 10 ساله

 • سری جعبه خاتم رو نقاشی خاتم شیشی

  ۱,۲۶۹,۰۰۰ تومان

  از جنس چوب و خاتمکاری اعلی (شیشی) رو و داخل و نقاشی شده طرح بزم ابعاد : سایز کوچک   ۱۲×۱۰/۵…

 • سری جعبه خاتم کاری رو نقاشی خاتم شیشی

  ۱,۲۶۹,۰۰۰ تومان

  از جنس چوب و خاتم کاری شده اعلی( داخل و بیرون ) تخمه دار ابعاد : سایز کوچک     …

 • جعبه خاتم کاری رو نقاشی

  ۲۰۵,۰۰۰ تومان

  از جنس چوب و خاتم کاری اعلی تخمه دار ابعاد 11× 8 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی 10 ساله

 • جعبه جواهرات تمام خاتم پارسیان

  ۳۳۸,۰۰۰ تومان

  از جنس چوب و خاتمکاری اعلی ( رو و داخل ) ابعاد : 16×10 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی 10 ساله

 • جعبه جواهرات داخل خاتم نقاشی اسلیمی

  ۷۵۴,۰۰۰ تومان

  از جنس چوب خاتم کاری شده اعلی با نقاشی طرح اسلیمی ابعاد : 16×10 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی 10 ساله

 • سری جعبه جواهرات داخل خاتمکاری و نقاشی طرح مهمانی

  ۸۱۹,۰۰۰ تومان

  از جنس چوب و خاتمکاری اعلی( تخمه دار ) و نقاشی شده طرح بزم ابعاد : سایز کوچک     12×10…

 • سری جعبه توخاتم تخمه دار اعلی اصفهان

  ۸۱۹,۰۰۰ تومان

  از جنس چوب خاتم کاری اعلی ( مدل تخمه دار ) و نقاشی طرح لیلی و منون ابعاد : سایز…

 • تخته نرد شطرنج معمولی تمام خاتم

  ۱,۰۷۱,۰۰۰ تومان

    تخته نرد و شطرنج تمام خاتم معمولی چوب راش ابعاد : 50*50*3 سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم…

 • تخته نرد شطرنج تمام تذهیب

  ۱,۴۴۹,۰۰۰ تومان

  تخته نرد و شطرنج خاتم کاری نقاشی تمام تذهیب ابعاد : 50*50*3 سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم و…

 • تخته نرد طرح چهره مجلس و بزم

  ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

  تخته نرد و شطرنج خاتم کاری طرح چهره و بزم ابعاد : 50*50*3 سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم…

  در انبار موجود نیست
 • تخته نرد و شطرنج خاتم کاری طرح تذهیب

  ۱,۴۴۹,۰۰۰ تومان

  تخته نرد و شطرنج خاتم کاری طرح تذهیب ابعاد : 50*50*3 سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور…

  در انبار موجود نیست
 • تخته نرد خاتم دالووری طرح تمام تذهیب

  ۱,۶۳۸,۰۰۰ تومان

  تخته نرد و شطرنج خاتم کاری دالبری نقاشی تذهیب ابعاد : 50*50*3 سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم و…

  در انبار موجود نیست
 • تخته نرد و شطرنج طرح رخ

  ۱,۵۱۲,۰۰۰ تومان

  تخته نرد و شطرنج خاتم کاری طرح صورت ابعاد : 50*50*3 سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور…

  در انبار موجود نیست
 • تخته نرد شطرنج اعلی تمام خاتم

  ۴,۰۳۲,۰۰۰ تومان

  تخته نرد و شطرنج تمام خاتم کاری اعلی ابعاد : 50*50*3 سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور…

 • تخته نرد خاتم طرح شکار

  ۱,۴۴۹,۰۰۰ تومان

  تخته نرد و شطرنج خاتم کاری اعلی طرح شکار ابعاد : 50*50*3 سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم و…

 • تخته نرد شطرنج خاتم طرح لیلی و مجنون

  ۲,۷۷۲,۰۰۰ تومان

  تخته نرد خاتم کاری اعلی نقاشی مینیاتور طرح لیلی و مجنون ابعاد : 60*60*4 سانتی متر متعلقات : مهره صدفی…

 • تخته نرد نقاشی بزم و شکار خاتمکاری سایز ۹۰ پارسیان

  ۲۰,۱۶۰,۰۰۲ تومان

  تخته نرد خاتم کاری اعلی طرح بزم و شکار ابعاد : 50*50*3 سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم و…

 • تخته نرد شطرنج خاتمکاری طرح رخ دالبری

  ۱,۵۱۲,۰۰۰ تومان

  تخته نرد خاتم کاری اعلی دالووری نقاشی چهره ابعاد : 50*50*3 سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور…

  در انبار موجود نیست
 • تخته نرد طرح اسلیمی خطایی خاتمکاری دالووری پارسیان

  ۱,۴۴۹,۰۰۰ تومان

  تخته نرد خاتم کاری اعلی دالووری نقاشی اسلیمی خطایی ابعاد : 50*50*3 سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم و…

  در انبار موجود نیست
 • تخته نرد و شطرنج خاتم نقاشی طرح تذهیب شکار لبگرد پارسیان

  ۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان

  تخته نرد خاتم کاری اعلی لب گرد و نقاشی تذهیب و شکار ابعاد : 50*50*3 سانتی متر متعلقات : مهره…

 • تخته نرد خاتم تمام تذهیب لبگرد چوب راش

  ۱,۴۴۹,۰۰۰ تومان

  تخته نرد خاتم کاری اعلی لب گرد نقاشی تمام تذهیب ابعاد : 50*50*3 سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم…

 • تخته نرد خاتم طرح صورت خطایی

  ۱,۵۱۲,۰۰۰ تومان

  تخته نرد خاتم کاری اعلی لب گرد نقاشی چهره ابعاد : 50*50*3 سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم و…

 • تخته نرد خاتمکاری تذهیب و شکار لبگرد طلایی مشکی

  ۱,۵۱۲,۰۰۰ تومان

  تخته خاتم کاری اعلی لب گرد نقاشی شکار و تذهیب ابعاد : 50*50*3 سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم…

  در انبار موجود نیست
 • تخته نرد خاتم شطرنج دالبری رخ طلایی

  ۱,۶۳۸,۰۰۰ تومان

  تخته نرد خاتم کاری اعلی طرح چهره ابعاد : 50 *50 * 3  سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم…

 • شکلات خوری مس پرداز کوچک سایز ۲۰ پارسیان

  ۲۹۹,۰۰۰ تومان

    از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 20 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت…

 • تخته نرد معمولی تمام خاتم پارسیان

  ۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان

    ابعاد : 40*40*3 سانتی متر تمام خاتم کاری متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه دارای ضمانتنامه کتبی…

 • تخته نرد طرح چوگان خاتم نقاشی پارسیان

  ۱,۰۱۷,۰۰۰ تومان

    ابعاد : 40*40*3 سانتی متر خاتم کاری اعلی طرح شکار متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه دارای…

  در انبار موجود نیست
 • تخته نرد خاتم سایز ۴۰ تمام تذهیب پارسیان

  ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

  ابعاد : 40*40*3 سانتی متر خاتم کاری اعلی نقاشی تذهیب متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه دارای ضمانتنامه…

 • تخته نرد خاتم اعلا تمام تذهیب پارسیان

  ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

  تخته نرد خاتم کاری اعلی نقاشی تمام تذهیب ابعاد : 40*40*3 سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور…

 • تخته نرد خاتم اعلی تمام تذهیب سایز ۴۰ پارسیان

  ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان

    ابعاد : 40*40*3 سانتی متر خاتم کاری اعلی نقاشی تمام تذهیب متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه…

 • تخته نرد خاتم چوبی استخوانی لب گرد طرح گل و مرغ پارسیان

  ۱,۵۴۴,۴۰۰ تومان

  ابعاد : 50*50*3 سانتی متر خاتم کاری لب گرد نقاشی طرح گل و مرغ ( مارس چوبی ) متعلقات :…

 • تخته نرد خاتم استخوانی لبگرد طرح گل و مرغ پارسیان

  ۲,۰۲۴,۱۰۰ تومان

    ابعاد : 50*50*3 سانتی متر خاتم کاری لب گرد نقاشی شده طرح گل و مرغ متعلقات : مهره صدفی…

 • تخته نرد دالبری مشکی خاتم صدف تمام تذهیب پارسیان

  ۳,۰۳۰,۰۰۰ تومان

  ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر خاتم کاری لبه دالبری نقاشی تمام تذهیب متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه…

  در انبار موجود نیست
 • تخته نرد لبگرد سایز ۶۰ نقاشی چوگان و تذهیب پارسیان

  ۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان

  ابعاد : 60*60*۳ سانتی متر خاتم کاری لب گرد نقاشی چوگان و تذهیب متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور…

 • تخته نرد لبگرد طرح بزم و تذهیب پارسیان

  ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

  ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر خاتم کاری لب گرد نقاشی بزم و تذهیب متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور…

 • تخته نرد سایز ۶۰ گرد خاتم و صدف نقاشی ایلیات پارسیان

  ۴,۰۳۶,۰۰۰ تومان

  ابعاد : 60*۳ سانتی متر خاتم کاری و نقاشی طرح عشایر متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه دارای…

  در انبار موجود نیست
 • تخته نرد لبگرد نقاشی مینیاتور و خاتم کاری پارسیان

  ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

    ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر خاتم کاری لب گرد مینیاتور متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه دارای…

 • تخته نرد دالبری طرح چوگان و تذهیب پارسیان

  ۱,۵۰۹,۰۰۰ تومان

    ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر طرح دالبری خاتم کاری و نقاشی چوگان و تذهیب متعلقات : مهره صدفی خاتم…

  در انبار موجود نیست
 • تخته نرد دالبری خاتم و صدف تمام تذهیب پارسیان

  ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

    ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر خاتم کاری و صدف و نقاشی تذهیب متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور…

 • تخته نرد و شطرنج دالبری خاتم و صدف طرح گل و مرغ و نقاشی چوگان پارسیان

  ۱,۵۶۷,۸۰۰ تومان

  ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر خاتم کاری و صدف و نقاشی چوگان متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه…

 • تخته نرد استخوانی لب گرد خاتم کاری لیلی مجنون مارس صدف پارسیان

  ۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان

  ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر خاتم کاری و صدف و نقاشی لیلی و مجنون متعلقات : مهره صدفی خاتم و…

 • تخته نرد خاتم توپی طرح لیلی و مجنون مارس صدف پارسیان

  ۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان

  ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر خاتم کاری و صدف و نقاشی لیلی و مجنون متعلقات : مهره صدفی خاتم و…

 • تخته شطرنج لب گرد گل و مرغ و تذهیب پارسیان

  ۲,۵۲۷,۰۰۰ تومان

  ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر خاتم کاری اصفهان و نقاشی گل و مرغ و تذهیب متعلقات : مهره صدفی خاتم…

  در انبار موجود نیست
 • تخته نرد خاتم لبگرد طرح ایلیات

  ۲,۲۷۴,۰۰۰ تومان

  ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر خاتم و نقاشی ایلیات متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه دارای ضمانتنامه کتبی…

  در انبار موجود نیست
 • تخته نرد تمام خاتمکاری اصفهان

  ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

  ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر تمام خاتم کاری اعلی متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه دارای ضمانتنامه کتبی…

 • تخته نرد تمام تذهیب دالبری کف صدف سبز

  ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان

  ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر تمام تذهیب زمینه صدف سبز متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه دارای ضمانتنامه…

 • تخته تمام تذهیب دالبری زمینه صدف رنگ مشکی

  ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان

  ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر نقاشی تذهیب زمینه صدف رنگ سیاه متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه دارای…

 • تخته نرد دالبری صدفی لیلی مجنون زمینه صدف

  ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان

  ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر دالبری طرح لیلی و مجنون با زمینه صدف متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور…

  در انبار موجود نیست
 • تخته نرد رو گرد خاتم کاری و نقاشی چوگان پارسیان

  ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

  ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر نقاشی چوگان متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه دارای ضمانتنامه کتبی ۵ ساله

 • تخته نرد کتابی چوب گردو پارسیان

  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

  ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر از جنس چوب گردو و پوشش لاک و الکل متعلقات : مهره  چوبی و کاور…

 • تخته نرد خاتم لب گرد ستونی پارسیان

  ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

    ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه دارای ضمانتنامه کتبی ۵ ساله  

 • تخته نرد خاتم صدفی لب گرد نقاشی چوگان پارسیان

  ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

  ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر نقاشی چوگان متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه دارای ضمانتنامه کتبی ۵ ساله…

 • تخته نرد خاتم توگرد لب گرد اعلی پارسیان

  ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

  ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه دارای ضمانتنامه کتبی ۵ ساله

  در انبار موجود نیست
 • تخته نرد خاتم نقاشی لب ستونی طرح چوگان

  ۱,۲۱۶,۰۰۰ تومان

  ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه دارای ضمانتنامه کتبی ۵ ساله

  در انبار موجود نیست
 • تخته نرد تمام خاتم کاری اعلی لب گرد ستونی پارسیان

  ۲,۷۳۷,۸۰۰ تومان

  ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه دارای ضمانتنامه کتبی ۵ ساله

  در انبار موجود نیست
 • تخته نرد دالووری صدفی خاتم کاری پارسیان

  ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

  ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر نقاشی چوگان متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه دارای ضمانتنامه کتبی ۵ ساله

 • تخته نرد لب ستونی خاتم کاری دوگل پارسیان

  ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

  ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه دارای ضمانتنامه کتبی ۵ ساله

 • تخته نرد روخاتم لب گرد و نقاشی تذهیب پارسیان

  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

  از جنس چوب گردو و خاتم اعلی و نقاشی تذهیب ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم…

 • تخته نرد نقاشی چوگان خاتم کاری لب گرد پارسیان

  ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

  ابعاد :  40 * 40 * 3 سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه دارای ضمانتنامه کتبی…

 • تخته نرد دالوری صدفی خاتم کاری اسلیمی سنتی پارسیان

  ۱,۵۹۷,۰۵۱ تومان

  ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه دارای ضمانتنامه کتبی ۵ ساله

 • تخته نرد رومیزی خاتم لب گرد نقاشی پارسیان

  ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

  ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه دارای ضمانتنامه کتبی ۵ ساله

 • تخته نرد و شطرنج خاتم صدفی لب گرد نقاشی اسلیمی سنتی پارسیان

  ۱,۵۲۱,۰۰۰ تومان

  ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه دارای ضمانتنامه کتبی ۵ ساله

  در انبار موجود نیست
 • تخته نرد لب گرد نقاشی تذهیب خاتم کاری پارسیان

  ۹۲۷,۰۰۰ تومان

  تخته نرد خاتم کاری شده لب گرد و نقاشی تذهیب اعلی ابعاد : 40 * 40 * 3 سانتی متر…

  در انبار موجود نیست
 • ساعت ستونی با پلاک قلمزنی شده تلفیق هنر مینیاتور خاتم قلمزنی پارسیان

  ۱,۱۶۶,۷۳۴ تومان

  ساعت با قاب خاتم و پلاک قلمزنی مشبک و نقاشی مینیاتور ابعاد 80* 30 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و…

 • پلاک قلم زنی مشبک طرح گل و مرغ قاب خاتم صلیبی پارسیان

  ۲,۹۹۴,۴۶۹ تومان

  از جنس مس قلمزنی مشبک با قاب خاتم طرح صلیبی ابعاد 100 * 50 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و…

 • ساعت مینا با قاب خاتم صلیبی پارسیان

  ۵۲۷,۸۰۰ تومان

  ساعت میناکاری شده با قاب خاتم طرح صلیبی ابعاد 30 *40 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و اصالت

 • قاب قلمزنی گل مرغ خاتم صلیبی پارسیان

  ۱,۶۸۳,۵۰۰ تومان

    از جنس مس قلمزنی مشبک با قاب خاتم طرح صلیبی ابعاد 70 * 50 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت…

 • پلاک قلمزنی الله خاتم صلیبی پارسیان

  ۰ تومان

  از جنس مس قلمزنی مشبک طرح الله با قاب خاتم صلیبی ابعاد داخلی 30*40 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و…

 • تابلو قلم زنی گل مرغ خاتم صلیبی پارسیان

  ۱,۸۵۸,۱۰۷ تومان

  از جنس مس قلمزنی مشبک با قاب خاتم طرح صلیبی ابعاد داخلی 70 *50 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و…

 • پلاک قلمزنی ایت الکرسی مشبک خاتم پهن صلیبی پارسیان

  ۱,۲۱۷,۱۲۵ تومان

  از جنس مس قلمزنی مشبک با قاب پهن خاتم طرح صلیبی ابعاد 50 * 40 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت…

 • پلاک قلمزنی مشبک ان یکاد خاتم صلیبی پارسیان

  ۱,۹۳۳,۷۵۰ تومان

  از جنس مس قلمزنی مشبک با قاب خاتم طرح صلیبی ابعاد 80*40 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و اصالت

 • پلاک قلمزنی مشبک سبک ظریف و خاتم صلیبی پارسیان

  ۱,۶۸۹,۱۸۸ تومان

  از جنس مس قلمزنی شده مشبک با قاب خاتم صلیبی ابعاد 80*40 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و اصالت

 • پلاک قلمزنی مشبک برجسته سبک خاتم نیزه ایی پارسیان

  ۱,۶۸۹,۱۸۸ تومان

  از جنس مس قلمزنی مشبک با قاب خاتم طرح نیزه ایی ابعاد 80*40 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و اصالت

 • پلاک قلمزنی دوور شاسی قاب نقاشی اصفهان

  ۵۹۸,۸۹۴ تومان

  از جنس مس و قلمزنی شده مشبک اعلی با قاب نقاشی شده ابعاد داخلی 30 * 24 سانتیتر دارای ضمانتنامه…

 • پلاک قلمزنی خاتم صلیبی اصفهان

  ۱,۴۵۸,۲۷۵ تومان

  از جنس مس قلمزنی شده مشبک و قاب خاتم صلیبی اعلی ابعاد داخلی 80 * 40 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی…

 • پلاک قلمزنی باقاب بیضی طرح شکار و تذهیب

  ۱,۱۹۷,۷۸۸ تومان

  پلاک قلمزنی از جنس مس قلمزنی شده مشبک با قاب نقاشی شده اعلی ابعاد 50*40 سانتی متر دارای ضمانتنامه کتبی…

 • قاب قلمزنی فیبری تذهیب

  ۶۹,۳۸۸ تومان

  پلاک قلمزنی شده با قاب نقاشی تذهیب ابعاد 9  * 13 سانتی متر دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و اصالت ابعاد…

 • پلاک قلم سه گل و قاب خاتم پارسیان

  ۶۹,۳۸۸ تومان

    از جنس مس قلمزنی طرح سه گل مشبک و قاب خاتم کاری اعلی تلفیق هنر قلمزنی و خاتم کاری…

 • پلاک قلمزنی و قاب تذهیب و خاتم دوورکاس پارسیان

  ۶۹۰,۴۶۳ تومان

  از جنس مس قلمزنی شده مشبک و قاب خاتم و تذهیب اعلی تلفیق هنر قلمزنی و خاتم کاری ابعاد داخلی…

 • پلاک قلمزنی گل مرغ قاب ترنج پارسیان

  ۷۳۷,۱۰۰ تومان

  از جنس مس قلمزنی شده مشبک و قاب ترنج خاتم کاری اعلی تلفیق هنر قلمزنی و خاتم کاری ابعاد داخلی…

 • پلاک قلمزنی ریزه هیآتی قاب خاتم پارسیان

  ۳,۶۰۸,۱۵۰ تومان

    از جنس مس قلمزنی شده شبکه ایی و قاب خاتم کاری اعلی تلفیق هنر قلمزنی و خاتم کاری ابعاد…

 • تابلو قلمزنی قاب نقاشی و خاتمکاری پارسیان

  ۸۴,۴۶۰ تومان

    از جنس مس قلمزنی شده شبکه ایی و قاب خاتم کاری درجه 1 و نقاشی تلفیق هنر قلمزنی و…

 • تابلو قلمزنی و قاب خاتم لب گرد پارسیان

  ۶۴۱,۲۵۰ تومان

    از جنس مس قلمزنی شده شبکه ایی و قاب خاتم کاری درجه یک تلفیق هنر قلمزنی و خاتم کاری…

 • پلاک قلمزنی و قاب خاتمکاری و نقاشی پارسیان

  ۹۲۱,۳۷۵ تومان

    از جنس مس قلمزنی شده شبکه ایی و قاب خاتم کاری اعلی و نقاشی تلفیق هنر قلمزنی و خاتم…

 • پلاک قلم زنی و قاب خاتم سه گل پارسیان

  ۴۶۰,۶۸۸ تومان

    از جنس مس قلمزنی شده شبکه ایی و قاب خاتم کاری اعلی تلفیق هنر قلمزنی و خاتم کاری ابعاد…

 • پلاک قلمزنی شبکه خاتم و نقاشی پارسیان

  ۶۹۰,۴۶۳ تومان

    از جنس مس قلمزنی شده شبکه ایی و قاب خاتم کاری اعلی و نقاشی تلفیق هنر قلمزنی و خاتم…

 • پلاک قلمزنی سه گل قاب خاتم پارسیان

  ۴۶۰,۶۸۸ تومان

  از جنس مس قلمزنی شده شبکه ایی و قاب خاتم کاری اعلی و نقاشی تلفیق هنر قلمزنی ، خاتم کاری…

 • پلاک قلمزنی شبکه بیضی و قاب خاتم نقاشی پارسیان

  ۶۹۰,۴۶۳ تومان

    از جنس مس قلمزنی شده شبکه ایی و قاب خاتم و نقاشی تلفیق هنر قلمزنی، خاتم کاری و نقاشی…

  در انبار موجود نیست
 • پلاک قلمزنی ان یکاد قاب خاتم لچک ترنج برجسته پارسیان

  ۹۲۱,۳۷۵ تومان

  از جنس مس شبکه بری شده حرفه ایی و قاب خاتم اعلی تلفیق هنر قلمزنی و خاتم کاری ابعاد داخلی…

 • پلاک قلمزنی شبکه و قاب بیضی تلفیق هنر خاتم نقاشی پارسیان

  ۱,۱۹۷,۷۸۸ تومان

  از جنس مس شبکه بری شده حرفه ایی و قاب چوبی نقاشی شده تلفیق هنر قلمزنی ، و نقاشی تذهیب…

 • پلاک قلمزنی شبکه و قاب خاتم نقاشی پارسیان

  ۹۲۱,۳۷۵ تومان

  از جنس مس شبکه بری شده حرفه ایی و قاب خاتم تلفیق هنر قلمزنی ،خاتم کاری و نقاشی ابعاد داخلی…

 • پلاک قلمزنی شبکه و قاب خاتم صلیبی پارسیان

  ۹۲۱,۳۷۵ تومان

  از جنس مس قلمزنی شده شبکه ایی و قاب خاتم کاری اعلی صلیبی تلفیق هنر قلمزنی و خاتم کاری ابعاد…

 • تخته نرد خاتم کاری ۵۰ سانتی طرح لیلی و مجنون پرکار

  ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان

  ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه دارای ضمانتنامه کتبی ۵ ساله

  در انبار موجود نیست
 • تخته نرد خاتم دالبری طرح لیلی و مجنون ۵۰ سانتی

  ۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان

  ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه دارای ضمانتنامه کتبی ۵ ساله

 • قاب ستوني نقاشی تذهيب و پلاک قلمزنی ان يکاد

  ۳۴۰,۰۰۰ تومان

  قاب ستوني نقاشی تذهيب و پلاک قلمزنی ان يکاد ابعاد داخلی 45*12 سانتی متر وزن 1 کیلو گرم تلفیق هنرخاتمکاری…

 • قاب ستوني شکار با مينياتور برجسته

  ۳۴۰,۰۰۰ تومان

  قاب ستوني از جنس چوب و نقاشی شکار برجسته ابعاد 45*21 سانتی متر وزن 1 کیلو گرم تلفیق هنرخاتمکاری و…

 • قاب سه گل خاتم کاری گوشه دار با مينياتور چوگان پارسیان

  ۱۹۰,۰۰۰ تومان

  قاب سه گل خاتم کاری اعلی گوشه دار از جنس چوب با مينياتور چوگان ابعاد : 38*31 سانتی متر وزن…

 • قاب ستوني خاتم با نقاشي مينياتور پارسیان

  ۳۴۰,۰۰۰ تومان

  قاب ستوني خاتم با نقاشي مينياتور ابعاد : 45*12 وزن 1 کیلو گرم تلفیق هنرخاتمکاری و نقاشی اصفهان دارای ضمانتنامه…

 • قاب ستوني خاتم کاری با پلاک قلمزني پارسیان

  ۳۷۰,۰۰۰ تومان

  قاب ستوني خاتم کاری با پلاک قلمزني گل و پرنده ابعاد40*16 وزن 1kg تلفیق هنرخاتمکاری و قلمزنی اصفهان دارای ضمانتنامه…

 • تابلو ستوني خاتم با قاب گل و مرغ و نقاشی مينياتور پارسیان

  ۳۴۰,۰۰۰ تومان

  تابلو ستوني از جنس چوب و خاتم با قاب گل و مرغ و نقاشی مينياتور با روکش پلی استر  ابعاد…

 • تابلو ستوني نقاشی گل و مرغ قاب خاتم با پلاک قلمزني پارسیان

  ۳۷۰,۰۰۰ تومان

  تابلو ستوني نقاشی گل و مرغ و قاب خاتم کاری شده با پلاک قلمزني اعلی ابعاد 45*12 سانتی متر وزن…

 • ساعت دیواری تلفیق هنر نقاشي گل و مرغ مينا خاتمکاری پارسیان

  ۳۹۰,۰۰۰ تومان

  ساعت دیواری از جنس چوب تلفیق هنر نقاشي گل و مرغ مينا خاتمکاری اصفهان ابعاد 42*42 سانتی متر وزن 2kg…

  در انبار موجود نیست
 • ساعت دیواری خاتم کاری و نقاشي مستطيل قاب بدون گوشه پارسیان

  ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

  ساعت دیواری خاتم کاری و نقاشي مستطيل قاب بدون گوشه تلفیق هنرخاتمکاری نقاشی و میناکاری اصفهان ابعاد 50*40 سانتی متر…

 • ساعت دیواری کوچک قاب خاتمکاری بدون گوشه نقاشي شده پارسیان

  ۱۹۰,۰۰۰ تومان

  ساعت دیواری کوچک از جنس چوب و قاب خاتمکاری شده و نقاشي شده بدون گوشه تلفیق هنرخاتمکاری نقاشی و میناکاری…

  در انبار موجود نیست
 • ساعت دیواری قاب خاتم گوشه دار و نقاشي

  ۲۱۰,۰۰۰ تومان

  از جنس چوب و خاتمکاری شده درجه 1 ونقاشی ترکیب هنرخاتمکاری نقاشی و میناکاری اصفهان ابعاد 33*33 سانتیمتر وزن 1kg…

  در انبار موجود نیست
 • قاب خاتم و نقاشي تذهيب با پلاک ان يکاد پارسیان

  ۷۵۰,۰۰۰ تومان

  قاب خاتم و نقاشي تذهيب با پلاک قلمزنی ان يکاد تلفیق هنر خاتم کاری ، قلمزنی و نقاشی اصفهان ابعاد…

  در انبار موجود نیست
 • ساعت تمام خاتم کاری اصفهان (جدید)

  ۰ تومان

  ساعت تمام خاتم کاری از جنس چوب و خاتم اعلی اصفهان ابعاد : سایز 40*48       321000 تومان  سایز…

  در انبار موجود نیست
 • ساعت دیواری ستونی خاتمکاری و قلمزنی پارسیان اصفهان

  ۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان

  ساعت دیواری ستونی خاتمکاری از جنس چوب خاتم و قلمزنی اصفهان ترکیب هنر قلمزنی ، میناکاری ، نقاشی و خاتمکاری…

 • ساعت خاتمکاری شده نقاشي برجسته پارسیان

  ۰ تومان

  ساعت خاتمکاری شده نقاشي برجسته تلفیق هنرخاتمکاری نقاشی و میناکاری اصفهان موجود در 4 سایز  سایز 45     قیمت 540.000…

  در انبار موجود نیست
 • تخته نرد و شطرنج خاتم کاری لب ستونی طرح شکار

  ۱,۲۲۴,۰۰۰ تومان

  تخته نرد و شطرنج خاتم کاری از جنس چوب و طرح لب ستونی نقاشی شکار ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر…

 • تخته نرد و شطرنج طرح شکار

  ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

  تخته نرد و شطرنج از جنس چوب و خاتم کاری اعلی طرح دالووری شکار برجسته زمینه رنگی ابعاد :۴۰*۴۰*۳ سانتیمتر…

 • تخته نرد و شطرنج خاتم کاری دالووری طرح شکار

  ۱,۱۴۶,۶۰۱ تومان

  تخته نرد و شطرنج از جنس چوب و خاتم کاری  اعلی طرح دالووری و نقاشی شکار ابعاد : ۵۰ *۵۰…

 • تخته نرد و شطرنج خاتم کاری لب گرد نقاشی شاه عباسی

  ۱,۰۱۵,۵۵۹ تومان

  تخته نرد شطرنج خاتم کاری از جنس چوب طرح لب گرد  و نقاشی شاه عباسی ابعاد :۵۰*۵۰*۳سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی…

 • تخته نرد و شطرنج خاتم کاری لب گرد چهره نقاشی و خاتم

  ۱,۰۳۴,۲۸۰ تومان

  تخته نرد و شطرنج از جنس چوب و خاتم کاری اعلی طرح  لب گرد چهره نقاشی و خاتم ابعاد :۵۰…

 • تخته نرد و شطرنج خاتم کاری چوبی گردویی چهره

  ۹۸۲,۸۰۰ تومان

  تخته نرد و شطرنج از جنس چوب گردو و خاتم کاری و نقاشی چهره ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتیمتر دارای ضمانتنامه…

 • تخته نرد و شطرنج خاتم کاری لب گرد صورت

  ۱,۰۳۴,۲۸۰ تومان

  تخته نرد و شطرنج چوبی و خاتم کاری اعلی لب گرد صورت ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی ۵…

 • تخته نرد و شطرنج خاتم کاری دالووری صدفی

  ۱,۱۴۶,۶۰۱ تومان

  تخته نرد و شطرنج چوبی خاتم کاری شده اعلی دالووری صدفی ابعاد : 40*40*3سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی ۵ ساله متعلقات…

 • تخته نرد و شطرنج خاتم کاری لب ستونی چهره

  ۹۸۲,۸۰۰ تومان

  تخته نرد و شطرنج از جنس چوب و خاتم کاری درجه یک طرح لب ستونی چهره ابعاد : ۵۰*۵۰*۳ سانتیمتر…

 • تخته نرد و شطرنج خاتم کاری لب ستونی گل اسلیمی

  ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

  تخته نرد و شطرنج از جنس چوب و خاتم کاری اعلی اصفهان طرح لب ستونی و نقاشی گل اسلیمی ابعاد…

 • تخته نرد و شطرنج خاتم کاری نقاشی اسلیمی

  ۹۸۲,۸۰۰ تومان

  تخته نرد و شطرنج  چوبی خاتم کاری شده درجه یک و نقاشی اسلیمی ابعاد ۵۰*۵۰*۳ سانتیمتر دارای ضمانتنامه کتبی ۵…

 • تخته نرد و شطرنج خاتم کاری طرح گره کشی

  ۲,۲۴۶,۴۰۰ تومان

  تخته نرد و شطرنج از جنس پوب و خاتم کاری درجه ۱ طرح گره کشی ابعاد 60* 60 * 3…

 • تخته نرد و شطرنج خاتم کاری لب ستونی نقاشی شکار و چوگان برجسته

  ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

  از جنس چوب و  خاتم کاری شده اعلی لبه ها به صورت ستونی و نقاشی چوگان برجسته ابعاد ۵۰*۵۰*۳ سانتیمتر…

  در انبار موجود نیست
 • تخته نرد ۶۰*۶۰ داخل خاتمکاری و تذهیب لب گرد

  ۱,۱۸۴,۰۴۰ تومان

  تخته نرد ۶۰*۶۰ داخل خاتمکاری و تذهیب لب گرد ابعاد ۶۰*۶۰*۳ سانتی متر وزن :۲۶۰۰ گرم تمام خاتمکاری اعلی +…

  در انبار موجود نیست
 • تخته نرد تمام خاتم کاری شده ۵۰ سانتی لب گرد اصفهان

  ۱,۱۴۳,۰۹۰ تومان

  تخته نرد تمام خاتم کاری شده ۵۰ سانتی لب گرد اصفهان ابعاد ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر وزن : ۱۵۵۰ گرم از…

  در انبار موجود نیست
 • تخته نرد ۵۰ سانتی خاتم کاری و نقاشی شکار داخل راش

  ۷۵۳,۴۸۰ تومان ۵۹۵,۰۰۰ تومان

  تخته نرد ۵۰ سانتی خاتم کاری و نقاشی شکار داخل راش ابعاد ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر وزن :۱۴۵۰ گرم از جنس…

 • تخته نرد ۵۰ سانتی خاتم کاری و گل مرغ داخل راش

  ۶۹۶,۱۵۱ تومان

  تخته نرد ۵۰ سانتی خاتم کاری و گل مرغ داخل راش ابعاد ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر وزن : ۱۵۵۰ گرم از…

 • تخته نرد و شطرنج ۴۰ سانتی چوب گردو

  ۳۸۰,۲۵۱ تومان

  تخته نرد و شطرنج ۴۰ سانتی چوب گردو ابعاد :۴۰*۴۰ *۳ وزن : ۲ کیلو گرم دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت…

 • تخته شطرنج خاتم کاری

  ۸۷۳,۹۹۰ تومان

  تخته نرد ۵۰ سانتی خاتم و تذهیب لب گرد تمام خاتم ابعاد ۵۰*۵۰*۳ سانتی متر وزن : ۱۵۵۰ گرم از…

  در انبار موجود نیست
 • تخته نرد ۴۰ سانتی خاتم کاری و مینیاتور شکار

  ۶۵۵,۲۰۰ تومان

  تخته نرد ۴۰ سانتی خاتم کاری و مینیاتور شکار داخل راش ابعاد : ۴۰*۴۰*۳ سانتی متر وزن : ۱۴۰۰ گرم…

 • تخته نرد ۴۰ سانتی خاتمکاری و تذهیب چوب راش

  ۶۶۹,۲۴۱ تومان

  تخته نرد ۴۰ سانتی خاتمکاری و تذهیب چوب راش از جنس چوب درخت راش (بسیار محکم ) و خاتم کاری…

 • تخته نرد ۴۰ سانتی تمام خاتم کاری لب گرد اصفهان

  ۵۶۵,۱۱۰ تومان ۴۵۵,۰۰۰ تومان

  سایز ۴۰*۴۰ *۳  سانتی متر  وزن ۱۴۰۰ گرم از جنس چوب و خاتم کاری شده اعلی داری سطحی صاف و…

 • تخته نرد و شطرنج ۴۰ سانتی تمام خاتم کاری ستونی اصفهان

  ۶۰۸,۴۰۰ تومان

  تخته نرد و شطرنج ۴۰ سانتی تمام خاتم کاری ستونی اصفهان ابعاد ۴۰*۴۰*۳ سانتی متر وزن : ۱۴۰۰ گرم خاتم…

 • تخته نرد و شطرنج ۳۰ سانتی تمام خاتم کاری شده لب گرد اصفهان

  ۵۳۲,۳۵۱ تومان

  تخته نرد و شطرنج ۳۰ سانتی تمام خاتم کاری شده لب گرد اصفهان ابعاد ۳۰*۳۰*۳ سانتی متر وزن ۱۳۰۰ گرم…

 • شکلات خوری چهار گوش خاتم کاری

  ۳۶۴,۰۰۰ تومان

  شکلات خوری چهار گوش خاتم کاری ابعاد: ۱۱*۱۱  ارتفاع ۱۰ سانتی متر وزن: ۴۵۰ گرم از جنس چوب محکم و خاتم…

  در انبار موجود نیست
 • شکلات خوری خاتم کاری هشت گوش رو نقاشی

  ۳۷۱,۰۰۰ تومان

  شکلات خوری خاتم کاری هشت گوش رو نقاشی ابعاد:   ۲۱  وارتفاع ۵ سانتی متر وزن: ۶۰۰ گرم از جنس چوب…

  در انبار موجود نیست
 • جاقلمی دو قیفه خاتم کاری جعبه دار سایز بزرگ

  ۱۲۸,۰۰۰ تومان

  جاقلمی دو قیفه خاتم کاری جعبه دار سایز بزرگ ابعاد :۲۰*۱۵*۴ وزن : ۲۵۰ گرم از جنس چوب مقاوم و…

 • جعبه خاتم کاری یخدان

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان

  از جنس چوب مقاوم و خاتم کاری اعلی و نقاشی شده ابعاد : ۱۶×۱۰×۱۰ وزن : ۱۱۰ گرم دارای ضمانتنامه…

 • جعبه خاتم کاری یخدان کوچک

  ۱۰۵,۰۰۰ تومان

  از جنس چوب و خاتم اعلی و نقاشی شده ابعاد: ۱۲×۱۰×۱۰ وزن :۹۰ گرم از جنس چوب و خاتم اعلی…

 • جعبه خاتم کاری جا کارد چنگالی

  ۱۸۸,۵۰۰ تومان

  جعبه خاتمکاری اصفهان نوع خاتم : تخمه دار ابعاد : ۲۶*۱۲*۸ وزن : ۴۰۰ گرم از جنس چوب مقاوم و…

  در انبار موجود نیست
 • جعبه دستمال کاغذی کلینکس خاتمکاری

  ۱۳۰,۰۰۰ تومان

  جا کلینکس خاتم تخمه دار و پره وارو ابعاد:۲۶*۱۲  ارتفاع ۸ سانتی متر وزن: ۴۰۰ گرم از جنس چوب مقاوم…

 • جا کارد چنگالی خاتم کاری نقاشی مینیاتور

  ۲۴۰,۵۰۰ تومان

  از جنس چوب و پوشش خاتم کاری شده ویک لایه پلی استر صاف و براق ابعاد ۲۶×۱۲ ارتفاع ۸ سانتی…

  در انبار موجود نیست
 • سطل خاتم کاری صلیبی سایز کوچک

  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

  سطل خاتم کاری صلیبی سایز کوچک ابعاد :۲۲*۲۲*۲۵ وزن: ۱۲۰۰ گرم سطل خاتم کاری شده .از جنس چوب و پوشش…

  در انبار موجود نیست
 • سطل خاتم کاری سایز کوچک

  ۲۹۹,۰۰۰ تومان

  سطل خاتم کاری سایز کوچک ابعاد: ۲۲*۲۲*۲۵ وزن :۱۲۰۰ گرم از جنس چوب و خاتم کاری شده پوشیده با یک…

 • سطل خاتم شیشی سایز کوچک

  ۲۴۳,۰۰۰ تومان

  سطل خاتم شیشی سایز کوچک ابعاد: ۲۲*۲۲*۲۵ وزن: ۱۵۰۰ گرم از جنس چوب و خاتم کاری شده اعلی اصفهان دارای…

 • سطل خاتم کاری و نقاشی مینیاتور اصفهان

  ۲۹۲,۰۰۰ تومان

  سطل خاتم کاری و نقاشی عالم زر سایز بزرگ ابعاد: ۲۳*۲۳*۳۰ سانتی متر ورن: ۱۶۰۰ گرم سطل چوبی نقاشی شده…

 • سطل خاتمکاری و نقاشی سایز بزرگ پره وارو

  ۲۹۲,۰۰۰ تومان

  سطل خاتمکاری و نقاشی سایز بزرگ پره وارو ابعاد ۲۳*۲۳*۳۰ سانتیمتر از جنس چوب و خاتم کاری  اعلی و نقاشی شده…

 • سطل خاتم کاری سایز بزرگ

  ۲۷۸,۰۰۰ تومان

  سطل خاتم کاری سایز بزرگ سطل خاتم کاری شده مصرفی تهیه شده از جنس چوب و خاتم  پوشیده با یک…

  در انبار موجود نیست
 • جاقرآنی خاتم کاری (طرح بسم الله)

  ۴۷۲,۰۰۰ تومان

  سایز داخلی ۳۲*۲۲*۱۲ سانتیمتر سایز خارجی ۳۴*۲۴*۱۲ سانتی متر زیباترین هدیه معنوی هنری اصفهان استفاده از بهترین نوع خاتم دارای…

 • جاقرآنی خاتم کاری رو معرق (طرح ترنج)

  ۴۷۰,۰۰۰ تومان

  معنوی ترین هدیه هنری اصفهان جعبه ی چوبی خاتم کاری شده اعلی ابعاد داخلی  ۴۵*۳۵ *۱۲ سانتی متر   ورن ۲۳۰۰…

 • شکلات خوری خاتم هشت گوش

  ۴۲۲,۰۰۰ تومان

  شکلات خوری خاتم هشت گوش سایز ۲۱*۲۱*۱۰ دارای خاتم شیشی طلایی اعلی دارای ضمانتنامه کتبی  

  در انبار موجود نیست
 • شکلات خوری تمام خاتم سایز بزرگ

  ۵۹۱,۰۰۰ تومان

  سایز ۲۳*۲۳*۸ سانتی متر تمام خاتم هفت شمسه دارای سطحی صاف وبراق با پوشش پلی استر دارای ضمانت نامه کتبی…

  در انبار موجود نیست
 • شکلات خوری خاتم چهار در هشت گوش

  ۴۷۳,۰۰۰ تومان

  شکلات خوری خاتم چهار در هشت گوش از جنس خاتم شیشی مشکی  طول ۲۳ ارتفاع ۸ سانتی متر وزن ۹۰۰ گرم…

  در انبار موجود نیست
 • شکلات خوری خاتم سایز بزرگ

  ۲۲۷,۰۰۰ تومان

  شکلات خوری خاتم سایز بزرگ سایز ۲۲*۲۲*۶  سانتی متر از جنس خاتم گلی و چوب درخت راش دارای سطح صاف…

  در انبار موجود نیست
 • شکلات خوری خاتم سایز متوسط

  ۲۰۰,۰۰۰ تومان

  شکلات خوری خاتم سایز متوسط سایز ۱۹*۱۹*۶ سانتی متر وزن ۵۰۰ گرم از جنس خاتم گلی و چوب راش و…

  در انبار موجود نیست
 • شکلات خوری خاتم سایز کوچک

  ۱۴۳,۰۰۰ تومان

  شکلات خوری خاتم سایز کوچک (اعلی) ابعاد ۱۶*۱۶*۶ سانتی متر  و ۴۰۰ گرم وزن از نوع خاتم گلی است و…

  در انبار موجود نیست
 • تخته نرد ۴۰ سانتی تمام خاتم کاری شده ستونی اصفهان

  ۶۶۹,۲۴۱ تومان

  تخته نرد ۴۰ سانتی تمام خاتم کاری شده ستونی اصفهان ابعاد : ۴۰ *۴۰ *۳ سانتی متر ساخته شده از…

 • تخته نرد ۵۰سانتی تمام خاتمکاری ستونی اصفهان

  ۹۱۴,۹۴۰ تومان ۷۱۵,۰۰۰ تومان

  تخته نرد ۵۰سانتی تمام خاتمکاری ستونی اصفهان از جنس چوب و خاتم کاری اعلی ابعاد ۵۰*۵۰ * ۳ سانتی متر…

 • تخته نرد خاتمکاری و تذهیب اصفهان چوب راش

  ۶۰۸,۴۰۰ تومان ۴۹۴,۰۰۰ تومان

  تخته نرد خاتمکاری و تذهیب اصفهان چوب راش ابعاد ۴۰*۴۰*۳ وزن ۱۴۵۰ گرم از جنس جوب مقاوم راش و خاتمکاری…

 • مهره تخته نرد خاتم کاری اصفهان ۴۰ سانتی فانتزی

  ۶۸,۰۰۰ تومان

  مهره تخته نرد خاتم کاری اصفهان ۴۰ سانتی فانتزی مخصوص تخته نرد ۴۰ سانتیمتر از جنس چوب لایه خارجی خاتم…

 • مهره تخته نرد خاتم کاری ۵۰ سانتی فانتزی

  ۸۱,۹۰۰ تومان

  مهره تخته نرد خاتم کاری ۵۰ سانتی فانتزی اصفهان مخصوص تخته های ۵۰ سانتی از جنس خاتم درجه ۱

 • تخته نرد خاتم کاری۵۰ سانتی خاتم و شکار

  ۱,۰۳۴,۲۸۰ تومان

  تخته نرد ۵۰ سانتی خاتم و شکار برجسته ستونی تمام خاتم کاری شده اصفهان ابعاد ۵۰*۵۰*۳ وزن ۱۵۵۰ گرم لوازم:مهره…