نحوه نمایش:

نمایش: 16 32 همه

 • انگشتر دست ساز سنگ عقیق خراسان

  ۲۸۳,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیار ۹۵ دست ساز نگین از سنگ عقیق خراسان دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • انگشتر دست ساز سنگ عقیق زرد (شرف الشمس)

  ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره  ۹۵% دست ساز اصفهان نگین از جنس سنگ عقیق زرد(شرف الشمس) دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز سنگ فیروزه نیشابور(جدید)

  ۴۶۵,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیا ۹۵ % دست ساز نگین از جنس سنگ فیروزه نیشابور دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • انگشتر دست ساز سنگ عقیق خراسان ۲

  ۴۱۵,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره مردانه عیار ۹۵ %دست ساز نگین از جنس سنگ عقیق خراسان دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز سنگ عقیق خراسان با حکاکی استاد احمد خسروی

  ۳۸۲,۰۰۰ تومان

  انگشتر عقیق دست ساز سنگ عقیق خراسان حکاکی استاد احمد خسروی دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز سنگ آمتیست

  ۳۱۵,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیار ۹۵ % دست ساز نگین از سنگ آمتیست دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر نقره دست ساز سنگ فیروزه نیشابور

  ۳۷۸,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره دست ساز نگین از سنگ فیروزه نیشابور دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز سنگ عقیق یمن

  ۳۹۹,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره ۹۵ % دست ساز نگین از سنگ عقیق یمن دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • انگشتر دست ساز سنگ فیروزه نیشابور اصل

  ۴۶۴,۰۰۰ تومان

  انگشتر دست ساز سنگ فیروزه نیشابور

 • انگشتر دست ساز زنانه سنگ چشم ببری

  ۲۲۵,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره ۹۵% دست ساز زنانه نگین از سنگ چشم ببری دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • انگشتر دست ساز نقره سنگ عقیق یمن حکاکی شده

  ۳۲۳,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیار ۹۵% دست ساز از جنس سنگ عقیق یمن با حکاکی استاد احمد خسروی دارای ضمانتنامه کیفیت و…

 • انگشتر دست ساز سنگ حدید سینی (حکاکی دعای هفت جلال)

  ۲۵۰,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیار ۹۵% دست ساز نگین از سنگ حدید سینی حکاکی شده دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • انگشتر دست ساز سنگ عقیق یمن ۱

  ۴۵۶,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره ۹۵ % دست ساز نگین سنگ عقیق یمن دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • انگشتر دست ساز (شاکری) سنگ فیروزه نیشابور

  ۴,۹۷۴,۰۰۰ تومان

  رکاب نقره ۹۵% دست ساز (شاکری) نگین از سنگ فیروزه نیشابور دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • حلقه دست ساز نقره (آبکاری طلایی)

  ۴۱۵,۰۰۰ تومان

  حلقه نقره ۹۵% پوشیده شده با یک لایه آبکاری طلای ۱۸ عیار دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز نقره با حکاکی (استاد احمد خسروی) سنگ جز یمنی

  ۱,۰۷۸,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیار ۹۵  % دست ساز با حکاکی زیبای (استاد احمد خسروی) نگین از جنس سنگ جز یمنی دارای ضمانتنامه…