زیور آلات دست ساز صنایع دستی اصفهان سنگهای گرانبها

سنگ های ماه تولد

نحوه نمایش:

نمایش: 16 32 همه

 • انگشتر نقره نگین گوهر شب چراغ (قدیمی)

  ۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان

  رکاب از جنس نقره نگین گوهر شب چراغ دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • انگشتر عقیق شرف وشمس نقره ۹۵ عیار با حکاکی یا علی مدد

  ۴۱۵,۰۰۰ تومان

  انگشتر سنگ عقیق شرف و شمس با رکاب نقره عیار ۹۵%  حکاکی شده یا علی مدد برای سفارش طرح و…

 • انگشتر فیروزه نقره ۹۵ عیار نیشابور

  ۷۴۷,۰۰۰ تومان

  انگشتر از جنس نقره حکاکی شده عیار ۹۵  و فیروزه درجه یک نیشابور دارای ضمانتنامه اصالت

 • انگشترنقره عیار ۹۵ دست ساز سنگ فیروزه نیشابور

  ۳۳۲,۰۰۰ تومان

  انگشتر از جنس نقره عیار ۹۵  درصد دست ساز سنگ فیروزه نیشابور دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت برای تصاویر و…

 • انگشتر نقره عیار ۹۵ دست ساز سنگ لاجورد افغانستان

  ۲۱۶,۰۰۰ تومان

  انگشتر از جنس نقره عیار ۹۵ درصد دست ساز نگین آن سنگ لاجورد افغانستان دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز نقره عیار ۹۵ سنگ فیروزه نیشابور

  ۴۱۵,۰۰۰ تومان

  انگشتر دست ساز از جنس نقره عیار ۹۵ درصد نگین سنگ فیروزه نیشابور دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز نقره سنگ در نجف

  ۲۹۹,۰۰۰ تومان

  انگشتر دست ساز از جنس نقره عیا ۹۵ درصد نگین سنگ در نجف دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز سنگ اوپال

  ۲۶۶,۰۰۰ تومان

  انگشتر از جنس نقره عیار ۹۵ درصد دست ساز نگین از سنگ اوپال درجه یک دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز سنگ عقیق زرد

  ۱۹۴,۰۰۰ تومان

  انگشتر از جنس نقره عیار ۹۵ درصد دست ساز نگین از جنس سنگ عقیق زرد دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • انگشتر دست ساز سنگ در نجف حکاکی دعای ناد علی

  ۱,۶۴۸,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره دست ساز عیار ۹۵ % نگین از سنگ در نجف حکاکی دعای ناد علی دارای ضمانتنامه اصالت و…

 • انگشتر خط کار استاد احمد خسروی سنگ عقیق یمن

  ۵۳۲,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره  عیار ۹۵ درصد خط کار استاد احمد خسروی نگین از سنگ عقیق یمن دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر پهلوان با حکاکی استاد احمد خسروی سنگ عقیق زرد

  ۴۹۸,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیار ۹۵ درصد پهلوان با حکاکی استاد احمد خسروی نگین از سنگ عقیق زرد دارای ضمانتنامه اصالت و…

 • انگشتر دست ساز سنگ در نجف

  ۳۲۳,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیار ۹۵ درصد اعلی دست ساز نگین از سنگ در نجف دارای شناسنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز سنگ عقیق کبود

  ۴۱۵,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیار ۹۵ درصد دست ساز نگین از سنگ عقیق کبود ذکر:یا صاحب الزمان یا مولانا دارای ضمانتنامه اصالت…

 • مدال قلم زنی سنگ در نجف

  ۷۹۶,۰۰۰ تومان

  مدال ( آویز ) قلم زنی شده ی حرفه ای نقره عیار ۹۵% و سنگ در نجف دارای ضمانتنامه کیفیت…

 • رکاب طرح شاکری سنگ فیروزه نیشابور پاک

  ۶۶۴,۰۰۰ تومان

  رکاب طرح شاکری نقره ۹۵ درصد نگین از سنگ فیروزه نیشابور پاک دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نیم ست دست ساز نقره سنگ عقیق قرمز با حکاکی زیبای استاد خسروی

  ۴۱۵,۰۰۰ تومان

  نیم ست نقره  شامل مدال و انگشتر نقره  نگین از سنگ عقیق قرمز با حکاکی زیبای استاد احمد خسروی دارای…

 • انگشتر دست ساز سنگ عقیق خراسان

  ۲۸۳,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیار ۹۵ دست ساز نگین از سنگ عقیق خراسان دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • انگشتر دست ساز سنگ عقیق زرد (شرف الشمس)

  ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره  ۹۵% دست ساز اصفهان نگین از جنس سنگ عقیق زرد(شرف الشمس) دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز سنگ فیروزه نیشابور(جدید)

  ۴۶۵,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیا ۹۵ % دست ساز نگین از جنس سنگ فیروزه نیشابور دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • انگشتر دست ساز سنگ در نجف ۲

  ۲۱۳,۰۰۰ تومان

  انگشتر دست ساز سنگ در نجف

 • انگشتر دست ساز سنگ عقیق خراسان ۲

  ۴۱۵,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره مردانه عیار ۹۵ %دست ساز نگین از جنس سنگ عقیق خراسان دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز سنگ عقیق خراسان با حکاکی استاد احمد خسروی

  ۳۸۲,۰۰۰ تومان

  انگشتر عقیق دست ساز سنگ عقیق خراسان حکاکی استاد احمد خسروی دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز سنگ آمتیست

  ۳۱۵,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیار ۹۵ % دست ساز نگین از سنگ آمتیست دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر نقره دست ساز سنگ فیروزه نیشابور

  ۳۷۸,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره دست ساز نگین از سنگ فیروزه نیشابور دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز سنگ عقیق یمن

  ۳۹۹,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره ۹۵ % دست ساز نگین از سنگ عقیق یمن دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • انگشتر دست ساز سنگ فیروزه نیشابور اصل

  ۴۶۴,۰۰۰ تومان

  انگشتر دست ساز سنگ فیروزه نیشابور

 • مدال دست ساز سنگ سیترین

  ۲۹۹,۰۰۰ تومان

  مدال نقره عیار ۹۵% دست ساز از سنگ سیترین دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز زنانه سنگ چشم ببری

  ۲۲۵,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره ۹۵% دست ساز زنانه نگین از سنگ چشم ببری دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • انگشتر دست ساز نقره سنگ عقیق یمن حکاکی شده

  ۳۲۳,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیار ۹۵% دست ساز از جنس سنگ عقیق یمن با حکاکی استاد احمد خسروی دارای ضمانتنامه کیفیت و…

 • انگشتر دست ساز سنگ حدید سینی (حکاکی دعای هفت جلال)

  ۲۵۰,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیار ۹۵% دست ساز نگین از سنگ حدید سینی حکاکی شده دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • انگشتر دست ساز سنگ عقیق یمن ۱

  ۴۵۶,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره ۹۵ % دست ساز نگین سنگ عقیق یمن دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت