زیور آلات دست ساز صنایع دستی اصفهان سنگهای گرانبها

سنگ های ماه تولد

نحوه نمایش:

نمایش: 16 32 همه

 • انگشتر نقره نگین گوهر شب چراغ (قدیمی)

  ۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان

  رکاب از جنس نقره نگین گوهر شب چراغ دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • انگشتر عقیق شرف وشمس نقره ۹۵ عیار با حکاکی یا علی مدد

  ۴۱۵,۰۰۰ تومان

  انگشتر سنگ عقیق شرف و شمس با رکاب نقره عیار ۹۵%  حکاکی شده یا علی مدد برای سفارش طرح و…

 • انگشتر فیروزه نقره ۹۵ عیار نیشابور

  ۷۴۷,۰۰۰ تومان

  انگشتر از جنس نقره حکاکی شده عیار ۹۵  و فیروزه درجه یک نیشابور دارای ضمانتنامه اصالت

 • انگشترنقره عیار ۹۵ دست ساز سنگ فیروزه نیشابور

  ۳۳۲,۰۰۰ تومان

  انگشتر از جنس نقره عیار ۹۵  درصد دست ساز سنگ فیروزه نیشابور دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت برای تصاویر و…

 • انگشتر نقره عیار ۹۵ دست ساز سنگ لاجورد افغانستان

  ۲۱۶,۰۰۰ تومان

  انگشتر از جنس نقره عیار ۹۵ درصد دست ساز نگین آن سنگ لاجورد افغانستان دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز نقره عیار ۹۵ سنگ فیروزه نیشابور

  ۴۱۵,۰۰۰ تومان

  انگشتر دست ساز از جنس نقره عیار ۹۵ درصد نگین سنگ فیروزه نیشابور دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز نقره سنگ در نجف

  ۲۹۹,۰۰۰ تومان

  انگشتر دست ساز از جنس نقره عیا ۹۵ درصد نگین سنگ در نجف دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز سنگ اوپال

  ۲۶۶,۰۰۰ تومان

  انگشتر از جنس نقره عیار ۹۵ درصد دست ساز نگین از سنگ اوپال درجه یک دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز سنگ عقیق زرد

  ۱۹۴,۰۰۰ تومان

  انگشتر از جنس نقره عیار ۹۵ درصد دست ساز نگین از جنس سنگ عقیق زرد دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • انگشتر دست ساز سنگ در نجف حکاکی دعای ناد علی

  ۱,۶۴۸,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره دست ساز عیار ۹۵ % نگین از سنگ در نجف حکاکی دعای ناد علی دارای ضمانتنامه اصالت و…

 • انگشتر خط کار استاد احمد خسروی سنگ عقیق یمن

  ۵۳۲,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره  عیار ۹۵ درصد خط کار استاد احمد خسروی نگین از سنگ عقیق یمن دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر پهلوان با حکاکی استاد احمد خسروی سنگ عقیق زرد

  ۴۹۸,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیار ۹۵ درصد پهلوان با حکاکی استاد احمد خسروی نگین از سنگ عقیق زرد دارای ضمانتنامه اصالت و…

 • انگشتر دست ساز سنگ در نجف

  ۳۲۳,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیار ۹۵ درصد اعلی دست ساز نگین از سنگ در نجف دارای شناسنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز سنگ عقیق کبود

  ۴۱۵,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیار ۹۵ درصد دست ساز نگین از سنگ عقیق کبود ذکر:یا صاحب الزمان یا مولانا دارای ضمانتنامه اصالت…

 • مدال قلم زنی سنگ در نجف

  ۷۹۶,۰۰۰ تومان

  مدال ( آویز ) قلم زنی شده ی حرفه ای نقره عیار ۹۵% و سنگ در نجف دارای ضمانتنامه کیفیت…

 • رکاب طرح شاکری سنگ فیروزه نیشابور پاک

  ۶۶۴,۰۰۰ تومان

  رکاب طرح شاکری نقره ۹۵ درصد نگین از سنگ فیروزه نیشابور پاک دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نیم ست دست ساز نقره سنگ عقیق قرمز با حکاکی زیبای استاد خسروی

  ۴۱۵,۰۰۰ تومان

  نیم ست نقره  شامل مدال و انگشتر نقره  نگین از سنگ عقیق قرمز با حکاکی زیبای استاد احمد خسروی دارای…

 • انگشتر دست ساز سنگ عقیق خراسان

  ۲۸۳,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیار ۹۵ دست ساز نگین از سنگ عقیق خراسان دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • انگشتر دست ساز سنگ عقیق زرد (شرف الشمس)

  ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره  ۹۵% دست ساز اصفهان نگین از جنس سنگ عقیق زرد(شرف الشمس) دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز سنگ فیروزه نیشابور(جدید)

  ۴۶۵,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیا ۹۵ % دست ساز نگین از جنس سنگ فیروزه نیشابور دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • انگشتر دست ساز سنگ در نجف ۲

  ۲۱۳,۰۰۰ تومان

  انگشتر دست ساز سنگ در نجف

 • انگشتر دست ساز سنگ عقیق خراسان ۲

  ۴۱۵,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره مردانه عیار ۹۵ %دست ساز نگین از جنس سنگ عقیق خراسان دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز سنگ عقیق خراسان با حکاکی استاد احمد خسروی

  ۳۸۲,۰۰۰ تومان

  انگشتر عقیق دست ساز سنگ عقیق خراسان حکاکی استاد احمد خسروی دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز سنگ آمتیست

  ۳۱۵,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیار ۹۵ % دست ساز نگین از سنگ آمتیست دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر نقره دست ساز سنگ فیروزه نیشابور

  ۳۷۸,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره دست ساز نگین از سنگ فیروزه نیشابور دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز سنگ عقیق یمن

  ۳۹۹,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره ۹۵ % دست ساز نگین از سنگ عقیق یمن دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • انگشتر دست ساز سنگ فیروزه نیشابور اصل

  ۴۶۴,۰۰۰ تومان

  انگشتر دست ساز سنگ فیروزه نیشابور

 • مدال دست ساز سنگ سیترین

  ۲۹۹,۰۰۰ تومان

  مدال نقره عیار ۹۵% دست ساز از سنگ سیترین دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز زنانه سنگ چشم ببری

  ۲۲۵,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره ۹۵% دست ساز زنانه نگین از سنگ چشم ببری دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • انگشتر دست ساز نقره سنگ عقیق یمن حکاکی شده

  ۳۲۳,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیار ۹۵% دست ساز از جنس سنگ عقیق یمن با حکاکی استاد احمد خسروی دارای ضمانتنامه کیفیت و…

 • انگشتر دست ساز سنگ حدید سینی (حکاکی دعای هفت جلال)

  ۲۵۰,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیار ۹۵% دست ساز نگین از سنگ حدید سینی حکاکی شده دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • انگشتر دست ساز سنگ عقیق یمن ۱

  ۴۵۶,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره ۹۵ % دست ساز نگین سنگ عقیق یمن دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • مدال نقره دست ساز سنگ اوپال سفید

  ۴۸۳,۰۰۰ تومان

  مدال نقره عیار ۹۵% دست ساز از جنس سنگ اوپال سفید دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز (شاکری) سنگ فیروزه نیشابور

  ۴,۹۷۴,۰۰۰ تومان

  رکاب نقره ۹۵% دست ساز (شاکری) نگین از سنگ فیروزه نیشابور دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • حلقه دست ساز نقره (آبکاری طلایی)

  ۴۱۵,۰۰۰ تومان

  حلقه نقره ۹۵% پوشیده شده با یک لایه آبکاری طلای ۱۸ عیار دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • انگشتر دست ساز نقره با حکاکی (استاد احمد خسروی) سنگ جز یمنی

  ۱,۰۷۸,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیار ۹۵  % دست ساز با حکاکی زیبای (استاد احمد خسروی) نگین از جنس سنگ جز یمنی دارای ضمانتنامه…

 • انگشتر نقره دست ساز سنگ حدید سماقی حکاکی

  ۶۶۳,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره ۹۵%  دست ساز نگین از سنگ حدید سماقی با حکاکی (استاد خسروی) ذکر:هفت جلال دارای ضمانتنامه کیفیت و…

 • انگشتر دست ساز سنگ در نجف

  ۲۴۱,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره ۹۵% دست ساز نگین از سنگ در نجف دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • انگشتر دست ساز سنگ: حدید سینی با خط ( استاد احمد) ذکر هفت جلال

  ۲۹۰,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیار ۹۵% دست ساز نگین از جنس سنگ حدید سینی ذکر هفت جلال دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • آویز دست ساز سنگ در نجف

  ۲۴۸,۰۰۰ تومان

  آویز دست ساز سنگ در نجف

 • انگشتر دست ساز عقیق سلیمانی (بابا قوری)

  ۳۲۴,۰۰۰ تومان

  انگشتر دست ساز عقیق سلیمانی (بابا قوری) تلفیقی از(نقره، مس، برنج)-سنگ عقیق سلیمانی(بابا قوری) دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • انگشتر دست ساز با خط (استاد احمد) سنگ:عقیق قرمز خراسان

  ۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیار ۹۵% دست ساز نگین از جنس سنگ عقیق قرمز خراسان ذکر یا حسین مظلوم

 • انگشتر دست ساز نقره سنگ یاقوت زرد

  ۶۳۹,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیار ۹۵% دست ساز نگی از سنگ یاقوت زرد دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت 

 • انگشتر دست ساز سنگ عقیق سلیمانی(بابا قوری)

  ۳۲۴,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیار ۹۵% دست ساز نگین از سنگ عقیق سلیمانی (بابا قوری) دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • انگشتر نقره دست ساز سنگ عقیق یمن ذکر علی ولی الله

  ۶۳۰,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیار ۹۵% دست ساز نگین از سنگ عقیق یمن با حکاکی ذکر علی ولی الله دارای ضمانتنامه کیفیت…

 • انگشتر دست ساز سنگ حدید ذکر هفت جلال

  ۲۵۰,۰۰۰ تومان

  انگشتر نقره عیار ۹۵% دست ساز نگین از سنگ حدید ذکر هفت جلال دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • آویز دست ساز سنگ عقیق سلیمانی(باباقوری)

  ۱۶۶,۰۰۰ تومان

  گردنبند دست ساز سنگ عقیق سلیمانی (باباقوری) دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت محصول

 • گوشواره نیمه قیمتی با سنگهای مختلف

  تماس بگیرید

  گوشواره نیمه قیمتی با سنگهای مختلف دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت  برای سفارش محصول درخواستی با فروشگاه تماس بگیرید.

 • گردنبند و دستبند برنجی.فیروزه امریکایی

  تماس بگیرید

  گردنبند و دستبند برنجی دست ساز از فیروزه امریکایی دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • دستبند دست ساز طلا چشم ببرسرمه ای

  تماس بگیرید

  دستبند طلا  از سنگ چشم ببرسرمه ای برای سفارش محصول تماس بگیرید.

 • گردنبند دست ساز عقیق خزه ای

  تماس بگیرید

  گردنبند دست ساز عقیق خزه ای دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت  خواص سنگ عقیق خزه ای : خواص درمانی سنگ…

 • ماساژور دست ساز دستی سنگ عقیق

  تماس بگیرید

  ماساژور دست ساز دستی سنگ عقیق دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • گردنبند و دستبند دست ساز بافت چشم ببر

  تماس بگیرید

  گردنبند دستبند دست ساز بافت چشم ببر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت  خواص سنگ چشم ببر : خواص درمانی سنگ…

 • گردنبند دو رشته ای دست ساز سنگ شکسته

  تماس بگیرید

  گردنبند ۲ رشته ای سنگ شکسته دست ساز

 • گردنبند دست ساز عقیق سلیمانی

  تماس بگیرید

  گردنبند دست ساز از جنس عقیق سلیمانی دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • گردنبند دست ساز جاسپر سبز

  تماس بگیرید

  گردنبند دست ساز سنگ جاسپر سبز دارای ضمانتنانه کیفیت و اصالت

 • دستبند دست ساز سنگهای مختلف

  تماس بگیرید

  دستبند سنگهای مختلف رنگ و جنس سنگ دسبند در توضیحات ثبت سفارش درج شود.

 • نیم ست دست ساز انیکس و کوارتز

  تماس بگیرید

  نیم ست دستساز از جنس سنگ انیکس و کوارتز برای اطلاعات بیشتر و سفارش محصول با فروشگاه تماس بگیرید.

 • تسبیح دست ساز سنگ انیکس

  تماس بگیرید

  تسبیح دست ساز سنگ انیکس دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • سرکلیدی دست ساز سنگی

  تماس بگیرید

  انواع سرکلیدی دست ساز سنگی سفارشی شرکتی از جنس سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی با ابعاد دلخواه شما هدایای تبلیغاتی…

 • سرکلیدی دست ساز سنگ عقیق

  تماس بگیرید

  از جنس سنگ عقیق قابل ساخت از انواع سنگها

 • انگشتر دست ساز نقره فیروزه امریکایی تیتانیوم

  تماس بگیرید

  انگشتر نقره عیار ۹۵% دست ساز  نگین از فیروزه امریکایی تیتانیوم دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نیم ست دست ساز سنگ جاسپر

  تماس بگیرید

  نیم ست دست ساز از جنس سنگ جاسپر شامل گدنبند و گوشواره خواص سنگ جاسپر قرمز : خواص درمانی سنگ…

 • نیم ست گردنبند گوشواره دست ساز مالاکیت

  تماس بگیرید

  گردنبند و گوشواره  دست ساز مالاکیت ( نیم ست ) دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت خواص سنگ مالاگیت : خواص…

 • سرویس دست ساز سنگی انیکس

  تماس بگیرید

  سرویس دست ساز سنگی از جس انیکس برای اطلاعات بیشتر و سفارش محصول با فروشگاه تماس بگیرید.

 • ساعت دست ساز سنگ عقیق صورتی

  تماس بگیرید

  ساعت دست ساز از جنس سنگ عقیق صورتی دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • تسبیح دست ساز سنگ عقیق

  تماس بگیرید

  تسبیح صنایع دستی از جنس سنگ عقیق دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • دستبند سنگ فیروزه

  تماس بگیرید

  دستبند نقره و سنگ از جنس فیروزه درجه یک نیشابور برای سفارش محصول تماس بگیرید.

 • آویز ژئود دار دست ساز

  تماس بگیرید

  آویر ژئود دار دست ساز دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • قلب سنگی

  تماس بگیرید

  قلب سنگی قلبها به صورت آویز گردن هم قابل استفاده میباشد.

 • سرویس لابرادوریت

  ۶۵۰,۰۰۰ تومان

  سرویس لابرادوریت خواص سنگ لابرادوریت : خواص درمانی سنگ لابرادوریت،افزایش عملکرد قدرت دفاعی و در مان رماتیسم .

  در انبار موجود نیست
 • ساعت دست ساز سنگ گارنت

  تماس بگیرید

  از جنس سنگ گارنت سنگ ساعت قابل تعویض میباشد. دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت خواص سنگ گارنت : خواص درمانی…

 • آویز دست ساز یشم و عقیق کبود

  تماس بگیرید

  آویز دست ساز یشم و عقیق کبود دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • گردنبند دست ساز مروارید سیاه وسفید

  تماس بگیرید

  گردنبند دست ساز از جنس مروارید سیاه وسفید دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت برای تصاویر و اطلاعات بیشتر با فروشگاه…

 • گردنبند دست ساز مروارید ساده

  تماس بگیرید

  گردنبند مروارید ساده  

 • دستبند دست ساز فیروزه و آمیتیست نقره دار

  تماس بگیرید

  دستبند فیروزه و آمیتیست نقره دار برای سفارش محصول تماس بگیرید. خواص سنگ فیروزه  خواص درمانی سنگ فیروزه،مفید برای کبد…

 • دستبند کوارتز صورتی بانقره

  تماس بگیرید

  دستبند دست ساز کوارتز صورتی بانقره برای سفارش محصول تماس بگیرید. خواص سنگ کوارتز صورتی : خواص درمانی سنگ کوارتز…

 • آویز سنگ آمیتیست طلا

  تماس بگیرید

  آویزآمیتیست طلا دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت خواص سنگ آمیتیست : خواص درمانی سنگ آمیتیست،ضد میگرن و فشارهای عصبی و…

 • سرویس آمیتیست

  ۲۵۷,۰۰۰ تومان

  سرویس آمیتیست خواص سنگ آمیتیست : خواص درمانی سنگ آمیتیست،ضد میگرن و فشارهای عصبی و مفید برای سیستم کلی اعصاب.

  در انبار موجود نیست
 • دستبند و گردنبند دست ساز مروارید و صدف

  تماس بگیرید

  دستبند و گردنبند مروارید و صدف برای سفاش محصول تماس بگیرید.

 • انگشتر دست ساز نقره زنانه سنگ آمیتیست

  تماس بگیرید

  انگشتر نقره عیا ۹۵% زنانه دست ساز  نگین از جنس سنگ آمیتیست دارای ضمانتنامه اصالت و کیفیت

 • گردنبند سنگ عقیق خزه ای

  ۷۰,۰۰۰ تومان

  گردنبند عقیق خزه ای۲ خواص سنگ عقیق خزه ای : خواص درمانی سنگ عقیق خزه ای،مفید در درمان دیابت .…

 • آویز و گوشواره دست ساز چشم ببری

  تماس بگیرید

  آویز و گوشواره چشم ببری  

 • گردنبند سنگ آمیتیست ۳رشته ای

  ۲۰۶,۰۰۰ تومان

  گردنبند سنگ آمیتیست ۳رشته ای. خواص سنگ آمیتیست : خواص درمانی سنگ آمیتیست،ضد میگرن و فشارهای عصبی و مفید برای…

 • انگشتر دست ساز نقره مردانه مدل اشک آمیتیست

  تماس بگیرید

  انگشتر مردانه نقره عیار ۹۵% مدل اشک نگین از جنس سنگ آمیتیست دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • گوهر شب چراغ

  تماس بگیرید

  گوهر شب چراغ

 • آویز دست ساز اشک عقیق

  تماس بگیرید

  آویز دست ساز اشک از جنس سنگ عقیق دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت 

 • دستبند دست ساز آمیتیست ۲تایی جفت

  تماس بگیرید

  دستبند آمیتیست ۲تایی برای سفارش محصول تماس بگیرید. خواص سنگ آمیتیست : خواص درمانی سنگ آمیتیست،ضد میگرن و فشارهای عصبی…

 • دستبند دست ساز فیروزه و آمیتیست

  تماس بگیرید

  دستبند فیروزه و آمیتیست خواص سنگ آمیتیست : خواص درمانی سنگ آمیتیست،ضد میگرن و فشارهای عصبی و مفید برای سیستم…

 • دستبد گارنت و فیروزه

  تماس بگیرید

  دستبد دست ساز از جنس سنگ گارنت و فیروزه درجه یک برای اطلاعات بیشتر و سفارش محصول با فروشگاه تماس…

  در انبار موجود نیست
 • دستبند دست ساز در مودار

  تماس بگیرید

  دستبند دست ساز از جس سنگ در مودار برای اطلاعات بیشتر و سفارش محصول تماس بگیرید.