سفالگری

سفالگري يکي از مهمترين و قديمي تري هنرهاي دستي بشري است که از دير باز در ايران رونق داشته است . محصولات سفالگری اصفهان

چرخ کوزه گر ايراني صفحه گردي است که با پا حرکت مي کند و مانند چرخ کوزه گر انگليسي نيست که به وسيله ميله بارمو حرکت کند، کوزه گر در جهت مخالف حرکت عقربه ساعت با پاي خود چرخ را مي گرداند و با دست به مواد خام کوزه گري که گل رس يا خاک رس است شکلهاي خاص که متبلور ذوق و سليقه نقشي از هنر هاي ايراني را در خود دارد، مي دهد و آثار هنري ارزشمندي ايجاد مي گردد سپس براي ماندگار کردن اين آثار آنها را در کوره هاي پخت مخصوص حرارت داده و در صورت دلخواه با لعاب ويژه اي مي پوشانند .

هیچ محصولی یافت نشد.