مشاهده همه 6 نتیجه

آجیل خوری فیروزه کوبی پارسیان اصفهان

هنري است كه با خلق لايه ايي از خرده سنگهاي فيروزه بر سطح بدنه هاي فلزي اشياء وزيورآلات بسيار با ارزشي  را ساخته پرداخته مي نمايد .فيروزه كوبي در ايران به گونه ايي كه امروزه كار مي شود جزء هنر هاي معاصر 100 سال اخير است اما مانند ديگر هنر هاي موجود داراي پيشينه كهن مي باشد چرا كه تكنيك كنارهم قرارادادن خرده سنگها  و موزائيك هاي رنگي نه تنها در ايران بلكه در جهان قدمتي ديرينه دارد و اين نبوغ هنرمند است كه با جايگزيني عناصر كاربردي خود مي تواند طرحي نو را ايجاد نمايد. قیمت فروش عمده آجیل خوری فیروزه کوبی پارسیان اصفهان

فيروزه كوبي به طور كلي از تزيين سطح  فلزاتي چون  طلا و نقره و ساخت زيور آلات به سطح  ظروف  مسي،برنجي و … آورده شده است و در حال حاضر  تنها در اصفهان انجام مي گيرد زير ساخت توسط متخصص اين كار متناسب با چگونگي طرح اندازي فيروزه ساخته مي گردد به گونه ايي كه اطراف قسمت كه فيروزه در آن چسبانده  مي شود دوتا سه ميلي متر برجسته است خرده سنگ هاي فيروزه پس از خريداري  از معادن فيروزه  مشهد،دامغان و نيشابور بنابر نوع استفاده دانه بندي  شده است و ضايعات آن جدا مي گردد.

از اين مرحله به بعد دانه هاي يكنواخت فيروزه به گونه ايي كه ذكر خواهد شد بر سطح بدنه كناريكديگر چيده مي شودطوري كه كمترين فاصله بين دانه ها وجود داشته باشد بدين منظور بدنه فلزي به وسيله مشعل تا دماي ْ30 گرم شده و همزمان روي آن  پودر لاك روي آن  پاشيده مي شود  پودر به سرغت  ذوب شده و سطح كار را مي پوشاند در ادامه مجددا بدنه گرم شده و قسمت به قسمت سنگهاي فيروزه كنار هم روي لاك ذوب شده چيده مي شوددر   مرحله بعد روي قسمت فيروزه كوب لايه اي  از پودر لاك پاشيده  شده و گرما داده مي شود تا خلل و فرج  سطح كار پر شود.در نهايت طي  دومرحله پرداخت كاري  بدنه فلزي و پرداخت كاري قسمت  فيروزه كوب اضافه هاي سنگها ز دوده مي شود.

 قسمت فيروزه كوبي شده به وسيله روغن زيتون و يا روغن كنجد پوليش مي گردد تا اين قسمتها نيز مانند بدنه شفاف و درخشان گردد.يكنواختي سنگهاي فيروزه ديده نشود از جمله نكاتي است كه از لحاظ فني قابل توجه مي باشد.رنگ آبي آسماني فيروزه ، نداشتن ته رنگ سبز و رنگ پريدگي از ديگر مواردي است كه برارزش هنري اثر فيروزه كوب مي افزايد.آجیل خوری فیروزه کوبی پارسیان اصفهان قیمت فروش عمده فروشگاه صنایع دستی پارسیان اصفهان