نمایش دادن همه 6 نتیجه

آجیل خوری فیروزه کوبی پارسیان اصفهان

فیروزه کوبی هنری است كه با خلق لایه ایی از خرده سنگهای فیروزه بر سطح بدنه های فلزی اشیاء وزیورآلات بسیار با ارزشی را ساخته پرداخته می نماید .فیروزه كوبی در ایران به گونه ایی كه امروزه كار می شود جزء هنر های معاصر 100 سال اخیر است اما مانند دیگر هنر های موجود دارای پیشینه كهن می باشد چرا كه تكنیك كنارهم قرارادادن خرده سنگها و موزائیك های رنگی نه تنها در ایران بلكه در جهان قدمتی دیرینه دارد و این نبوغ هنرمند است كه با جایگزینی عناصر كاربردی خود می تواند طرحی نو را ایجاد نماید. قیمت فروش عمده آجیل خوری فیروزه کوبی پارسیان اصفهان

مطالعه بیش تر

فیروزه كوبی به طور كلی از تزیین سطح فلزاتی چون طلا و نقره و ساخت زیور آلات به سطح ظروف مسی،برنجی و … آورده شده است و در حال حاضر تنها در اصفهان انجام می گیرد زیر ساخت توسط متخصص این كار متناسب با چگونگی طرح اندازی فیروزه ساخته می گردد به گونه ایی كه اطراف قسمت كه فیروزه در آن چسبانده می شود دوتا سه میلی متر برجسته است خرده سنگ های فیروزه پس از خریداری از معادن فیروزه مشهد،دامغان و نیشابور بنابر نوع استفاده دانه بندی شده است و ضایعات آن جدا می گردد.

از این مرحله به بعد دانه های یكنواخت فیروزه به گونه ایی كه ذكر خواهد شد بر سطح بدنه كناریكدیگر چیده می شودطوری كه كمترین فاصله بین دانه ها وجود داشته باشد بدین منظور بدنه فلزی به وسیله مشعل تا دمای ْ30 گرم شده و همزمان روی آن پودر لاك روی آن پاشیده می شود پودر به سرغت ذوب شده و سطح كار را می پوشاند در ادامه مجددا بدنه گرم شده و قسمت به قسمت سنگهای فیروزه كنار هم روی لاك ذوب شده چیده می شوددر مرحله بعد روی قسمت فیروزه كوب لایه ای از پودر لاك پاشیده شده و گرما داده می شود تا خلل و فرج سطح كار پر شود.در نهایت طی دومرحله پرداخت كاری بدنه فلزی و پرداخت كاری قسمت فیروزه كوب اضافه های سنگها ز دوده می شود.

قسمت فیروزه كوبی شده به وسیله روغن زیتون و یا روغن كنجد پولیش می گردد تا این قسمتها نیز مانند بدنه شفاف و درخشان گردد.یكنواختی سنگهای فیروزه دیده نشود از جمله نكاتی است كه از لحاظ فنی قابل توجه می باشد.رنگ آبی آسمانی فیروزه ، نداشتن ته رنگ سبز و رنگ پریدگی از دیگر مواردی است كه برارزش هنری اثر فیروزه كوب می افزاید. آجیل خوری فیروزه کوبی پارسیان اصفهان قیمت فروش عمده فروشگاه صنایع دستی پارسیان اصفهان