نحوه نمایش:

نمایش: 16 32 همه

 • قیمت سینی ورشاب مستطیل قلمزنی طرح شیرین فرهاد

  سینی ورشاب مستطیل قلمزنی طرح شیرین و فرهاد پارسیان

  ۳,۸۷۲,۰۰۰ تومان

    از جنس مس قلمزنی شده اعلی طرح شیرین و فرهاد سیاه قلم طول 40 عرض 28 سانتیمتر دارای قلاب…

 • قیمت سینی مسی مستطیل عشایر قلمزنی سیاه قلم

  سینی مسی مستطیل عشایر قلمزنی سیاه قلم پارسیان

  ۶,۷۱۰,۰۰۰ تومان

    از جنس مس قلمزنی شده اعلی طرح عشایر و سیاه قلم طول 51 عرض 36 سانتیمتر دارای قلاب آویز…

 • قیمت سینی مسی مستطیل طرح بزم خیام

  سینی مسی مستطیل طرح بزم خیام پارسیان

  ۸,۹۶۵,۰۰۰ تومان

  از جنس مس قلمزنی شده اعلی طرح بزم خیام سیاه قلم طول 60 عرض 40 سانتیمتر دارای قلاب آویز دارای…

 • قیمت سینی مستطیل قلمزنی مسی طرح یوسف و زلیخا

  سینی مستطیل قلمزنی مسی طرح یوسف و زلیخا (جدید)

  ۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس قلمزنی شده اعلی طرح یوسف و زلیخا سیاه قلم طرح استاد تجویدی طول 47 عرض 33 سانتیمتر دارای…

 • قیمت سینی بیضی طرح بزم خیام سایز بزرگ

  سینی مسی بیضی طرح بزم خیام سایز بزرگ پارسیان (جدید)

  ۶,۷۶۵,۰۰۰ تومان

  از جنس مس قلمزنی شده اعلی طرح بزم خیام سیاه قلم طول 57 عرض 45 سانتیمتر دارای قلاب آویز دارای…

 • سینی شیرازی مسی قلمزنی طرح لیلی ومجنون پارسیان

  ۵,۶۴۳,۰۰۰ تومان

  از جنس مس قلمزنی شده اعلی طرح لیلی و مجنون سیاه قلم (اقتباس از اثر استاد  فرشچیان) طول 55 عرض…

 • قیمت بشقاب قلمزنی طرح ایلیات مسی سیاه قلم

  بشقاب قلمزنی طرح ایلیات مسی سیاه قلم پارسیان (جدید)

  ۱,۱۸۸,۰۰۰ تومان

  از جنس مس قلمزنی شده اعلی طرح ایلیات ( کوچ عشایر ) سیاه قلم طول 38 عرض 25 سانتیمتر دارای…

  در انبار موجود نیست
 • قیمت بشقاب مسی قلمزنی چهره سیاه قلم

  بشقاب مسی قلمزنی چهره سیاه قلم پارسیان

  ۸۹۱,۰۰۰ تومان

  از جنس مس قلمزنی شده اعلی طرح چهره ( صورت ) سیاه قلم قطر 30 سانتیمتر وزن 350 گرم دارای قلاب…

  در انبار موجود نیست
 • قیمت سینی مسی قلمزنی دایره خورشیدی سیاه قلم

  سینی مسی قلمزنی دایره خورشیدی سیاه قلم پارسیان

  ۲,۷۷۲,۰۰۰ تومان

  از جنس مس قلمزنی شده اعلی طرح خورشیدی سیاه قلم قطر 46 سانتیمتر دارای قلاب آویز دارای ضمانتنامه کتبی کفیت…

  در انبار موجود نیست
 • قیمت فروش سینی مسی مستطیل قلمزنی طرح بزم سیاه قلم اصفهان

  سینی مسی مستطیل قلمزنی طرح بزم سیاه قلم اصفهان (جدید)

  ۸,۱۴۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس قلمزنی شده اعلی طرح بزم سیاه قلم طول 46 عرض 33 سانتیمتر دارای قلاب آویز دارای ضمانتنامه…

 • قیمت فروش قیمت سینی بیضی قلمزنی مسی طرح طرح شکار سیاه قلم

  سینی بیضی قلمزنی مسی طرح شکار سیاه قلم پارسیان

  ۱,۰۳۹,۵۰۰ تومان

  از جنس مس قلمزنی شده اعلی طرح شکار سیاه قلم طول 43 عرض 29 سانتیمتر دارای قلاب آویز دارای ضمانتنامه…

  در انبار موجود نیست
 • قیمت سینی مسی بیضی قلمزنی طرح لیلی و مجنون

  سینی مسی بیضی قلمزنی طرح لیلی و مجنون پارسیان

  ۲,۹۳۷,۰۰۰ تومان

  از جنس مس قلمزنی شده اعلی طرح لیلی و مجنون سیاه قلم طول 43 عرض 29 سانتیمتر دارای قلاب آویز…

 • قیمت بشقاب خورشیدی قلمزنی معمولی مسی سیاه قلم اصفهان

  بشقاب خورشیدی قلمزنی معمولی مسی سیاه قلم سایز ۳۰

  ۳۴۱,۰۰۰ تومان

    از جنس مس قلمزنی شده خورشیدی سیاه قلم قطر 30 سانتیمتر دارای قلاب آویز دارای ضمانتنامه کتبی کفیت و…

 • قیمت بشقاب مسی خورشیدی قلمزنی سیاه قلم سایز 25

  بشقاب مسی خورشیدی قلمزنی سیاه قلم سایز ۲۵

  ۲۳۱,۰۰۰ تومان

  از جنس مس قلمزنی خورشیدی سیاه قلم قطر 25 سانتیمتر وزن 400 گرم دارای قلاب آویز دارای ضمانتنامه کتبی کفیت و…

 • قیمت بشقاب مسی خورشیدی معمولی قلمزنی سیاه قلم

  بشقاب مسی خورشیدی معمولی قلمزنی سیاه قلم پارسیان

  ۱۴۸,۵۰۰ تومان

  از جنس مس قلمزنی خورشیدی سیاه قلم قطر 20 سانتیمتر وزن 350 گرم دارای قلاب آویز دارای ضمانتنامه کتبی کفیت و…

 • قیمت بشقاب مسی قلمزنی خورشیدی معمولی سیاه قلم

  بشقاب مسی قلمزنی خورشیدی معمولی سیاه قلم پارسیان

  ۱۲۵,۴۰۰ تومان

    از جنس مس قلمزنی خورشیده سیاه قلم اعلی قطر 15 سانتیمتر وزن 250 گرم دارای قلاب آویز دارای ضمانتنامه…