نحوه نمایش:

نمایش: 16 32 همه

 • تنگ شرابی مس و پرداز بزرگ پارسیان

  ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 57  سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • شیرینی خوری مس و پرداز شبکه دار پارسیان

  ۶۳۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 13 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • گزخوری مس و پرداز پارسیان

  ۶۵۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 32 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • شکلات خوری سوپر 64 مس و پرداز پارسیان

  ۳,۶۱۰,۰۰۰ تومان

    از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 64 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت…

 • شکلات خوری بزرگ مس و پرداز 60 پارسیان

  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

    از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 57 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت…

 • شکلات خوری بزرگ 35 مس و پرداز پارسیان

  ۱,۰۶۵,۰۰۰ تومان

    از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 45 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت…

 • شکلاتخوری بزرگ مس و پرداز 30 پارسیان

  ۷۹۰,۰۰۰ تومان

    از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 40 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت…

 • شکلات خوری بزرگ مس و پرداز پارسیان

  ۴۷۰,۰۰۰ تومان

    از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 30 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت…

 • شکلات خوری متوسط مس و پرداز سایز 26 پارسیان

  ۴۳۰,۰۰۰ تومان

    از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 26 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت…

 • شکلات خوری کوچک مس و پرداز پارسیان

  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

    از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 23 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت…

 • شکلات خوری مس پرداز کوچک سایز 20 پارسیان

  ۲۹۹,۰۰۰ تومان

    از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 20 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت…

 • سنگاب مس پرداز بزرگ سایز 44 پارسیان

  ۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان

    از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 48 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت…

 • سنگاب مس پرداز متوسط سایز 33 پارسیان

  ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

    از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 38 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت…

 • سنگاب مس و پرداز متوسط سایز 28 پارسیان

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

    از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 29 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت…

 • سنگاب مس و پرداز سایز 24 پارسیان

  ۶۲۰,۰۰۰ تومان

    از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 24 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت…

 • سنگاب مس و پرداز سایز 20 پارسیان

  ۵۵۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 20 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…