تعریف معرق

معرق به معنای وصله ، تکه تکه و رگه رگه می باشد و اصولاَ به هر چیز رگه دار معرق گویند.

در این صفحه دو نمونه از تابلوهای معرق از جنس ساقه ی گندم به نمایش گذاشته شده که از بهترین بو باکیفیت ترین محصولات معرق محسوب میشود.

نحوه نمایش:

نمایش: 16 32 همه