مشاهده همه 10 نتیجه

معرق كاري

معرق هنر جايگزيني قسمتهاي مختلف يك طرح با چوبهاي رنگي و تلفيق آنها با يكديگر براي آراستن سطح يك تابلو و يا ديگر زير ساخت ها ي چوبي مي باشد .هرچند سرآغاز پيدايش هنر معرق چوب نا مشخص است اما به نظر مي رسد كه كشور هندوستان زادگاه اصلي اين هنر باشد اصل هنر معرق چوب در ايران برگرفته از هنر كاشي معرق است كه از اواخر دوره ايلخانيان و بعد از دوره تيمور يان پديد آمده است .معرق در لغت به معني شاخه شاخه مي باشد و اشاره به قطعه قطعه بودن ماهيت كلي كار دارد. قیمت تابلو معرق چوب نمایندگی اصفهان تهران

در معرق كاري متناسب با ظرافت و پيچيدگي طرح از چوبهاي مختلف با تنوع رنگي بالا و همچنين صدف ، استخوان و فلز استفاده مي شود . در واقع اين مهارت استاد كار است كه از رنگ و بافت چوب در ايجاد هرچه بهتر جلوه كار خويش نهايت استفاده را نمايد.براي اجرا ،طرح را به صورت يك تكه روي تخت سه لايي چسبانده و براسا س خطوط هرتكه را شماره گذاري مي كنند سپس به وسيله اره مويي در نهايت دقت خطوط طرح را برش داده و از هر قطعه به عنوان يك الگو براي برش چوب مورد نظر استفاده مي كنند.تخت سه لايي از طريق ميخ هايي كوچك به چوب اصلي متصل مي شود به گونه اي كه بعد از دور بري چوب بتوان تخته الگو و چوب را به راحتي ازهم جدا نمود.پس از تكميل طرح مي توان زمينه را نيز با متن چوبي و يا از پلي استر رنگي پر نمود كه در اصفهان بيشتر زمينه را نيز مانند طرح با چوبهاي رنگي جايگزين مي كنند.در ادامه روي كار ساب زده تا پرداخت شود و سطحي همواره و يكدست بدست آيد .

براي پر كردن فواصل مابين درزها از چسب چوب و سپس بتونه هم رنگ با كار استفاده مي كنند هرچقدر برش قسمتهاي مختلف طرح تميز تر باشد قطعات كار بهتر و با درز كمتري در كنارهم جاي مي گيرند .اين مساله به همراه مواردي چون رنگبندي كار ،پيدا نبودن اثر چسب و جاي ميخ ،محكم بودن زيرساخت در ارزش گذاري يك كار معرق بسيار مهم مي باشد .شي معرق كاري شده در مراحل تكميلي با لايه اي از پله استر شفاف پوشانده مي شود.معرق انواع مختلف دارد چون معرق- منبت، معرق- خاتم اين دوشيوه اجرايي تركيبي است از قطعات معرق كه روي آن منبت كاري و يا خاتم كاري نيز انجام شده است . قیمت تابلو معرق تهران

فروشگاه صنایع دستی اصفهان قیمت تابلو معرق چوب

حراج!
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)