نمایش دادن همه 9 نتیجه

معرق كاری

معرق هنر جایگزینی قسمتهای مختلف یك طرح با چوبهای رنگی و تلفیق آنها با یكدیگر برای آراستن سطح یك تابلو و یا دیگر زیر ساخت ها ی چوبی می باشد .هرچند سرآغاز پیدایش هنر معرق چوب نا مشخص است اما به نظر می رسد كه كشور هندوستان زادگاه اصلی این هنر باشد اصل هنر معرق چوب در ایران برگرفته از هنر كاشی معرق است كه از اواخر دوره ایلخانیان و بعد از دوره تیمور یان پدید آمده است. معرق در لغت به معنی شاخه شاخه می باشد و اشاره به قطعه قطعه بودن ماهیت كلی كار دارد. قیمت تابلو معرق چوب نمایندگی اصفهان تهران

مطالعه بیش تر

در معرق كاری متناسب با ظرافت و پیچیدگی طرح از چوبهای مختلف با تنوع رنگی بالا و همچنین صدف ، استخوان و فلز استفاده می شود . در واقع این مهارت استاد كار است كه از رنگ و بافت چوب در ایجاد هرچه بهتر جلوه كار خویش نهایت استفاده را نماید.برای اجرا ،طرح را به صورت یك تكه روی تخت سه لایی چسبانده و براسا س خطوط هرتكه را شماره گذاری می كنند سپس به وسیله اره مویی در نهایت دقت خطوط طرح را برش داده و از هر قطعه به عنوان یك الگو برای برش چوب مورد نظر استفاده می كنند.تخت سه لایی از طریق میخ هایی كوچك به چوب اصلی متصل می شود به گونه ای كه بعد از دور بری چوب بتوان تخته الگو و چوب را به راحتی ازهم جدا نمود.پس از تكمیل طرح می توان زمینه را نیز با متن چوبی و یا از پلی استر رنگی پر نمود كه در اصفهان بیشتر زمینه را نیز مانند طرح با چوبهای رنگی جایگزین می كنند.در ادامه روی كار ساب زده تا پرداخت شود و سطحی همواره و یكدست بدست آید .

برای پر كردن فواصل مابین درزها از چسب چوب و سپس بتونه هم رنگ با كار استفاده می كنند هرچقدر برش قسمتهای مختلف طرح تمیز تر باشد قطعات كار بهتر و با درز كمتری در كنارهم جای می گیرند .این مساله به همراه مواردی چون رنگبندی كار ،پیدا نبودن اثر چسب و جای میخ ،محكم بودن زیرساخت در ارزش گذاری یك كار معرق بسیار مهم می باشد .شی معرق كاری شده در مراحل تكمیلی با لایه ای از پله استر شفاف پوشانده می شود.معرق انواع مختلف دارد چون معرق- منبت، معرق- خاتم این دوشیوه اجرایی تركیبی است از قطعات معرق كه روی آن منبت كاری و یا خاتم كاری نیز انجام شده است. قیمت تابلو معرق تهران

فروشگاه صنایع دستی اصفهان قیمت تابلو معرق چوب