نمایش 1–44 از 105 نتیجه

نقاشی ( نگارگری )

نگارگری یا نقاشی سنتی ایرانی فرایندی است كه طی آن رنگ بر روی سطح بوم یا كاغذ به وسیله قلمو ایجاد نقش می كند .در حقیقت نگارگری مفهوم عام دارد و روش ها و سبك های گوناگون نقاشی ایرانی شامل می شود چه آنها كه در كتاب و نسخه های خطی صورت گرفته و چه آنها كه بر در ودیوار بناها و بوم های دیگر انجام شده است. قیمت فروش تابلو نگارگری نقاشی مینیاتور اصفهان

در نحوه اجرا می توان گفت استاد كار پس از آماده سازی سطح كارکه بسیار با اهمیت نیز می باشد طرح را به وسیله قلم موهایی با اندازه های مختلف بر بوم نقش اندازی، قلم گیری و سپس با رنگهای محلول در آب رنگ آمیزی می كند. بهترین قلموها از موی گربه ،سنجاب و سمور می باشد كه ضمن مجعد نشدن بسیار انعطاف پذیر می باشند .پس از رنگ آمیزی نقاشی قلم گیری و پرداز می شود و جزئیات كار در آن تکمیل می گردد. نگارگری تابلو نقاشی مینیاتور اصفهان

هنرمند نگارگر در بهترین حالت كار خویش آنچه را كه در پرده خیال دیده است به تصویر می كشد. وی فضایی را خلق می كند كه ضمن به كارگیری عناصر جسمی، روابط مادی در آن به گونه ایی دیگر بیان شده است.عالمی كه این نقاشان تصویر می كنند عالمی است كه متفكران و فلاسفه آن را اقلیم هشتم یا عالم مثال نامیده اند. هدف این هنر نمایان ساختن فضایی است كه با فضای عادی و جسمانی متفاوت است .حضور چنین قلمرویی در نقاشی ایرانی به زبان رمز، تمثیل و تخیل و روشهای خاص آن ممكن می گردد. نگارگری در ایران نه تنها سابقه كهن دارد بلكه در همه هنرهای ایرانی به گونه ای عمیق نفوذ نموده است و به عنوان رشته ایی پایه در خور توجه می باشد.اولین آثاری که بتوان نام نقاشی بر آنها نهاد،در غار دوشه لرستان با حدود هشت تا ده هزار سال قدمت است.

با ورود اسلام به ایران نگارگری بیش از هر چیز در مصور سازی كتب جلوه نمود. اولین بار در تاریخ ایران مصور سازی كتب به شكل كارگاهی و در مجموعه ربع رشیدی انجام گرفت كه این امر حاكی از پیشرفت نگارگری ایران می باشد.در دوره های مختلف هنرمند ایرانی با ذوق و سلیقه خویش تركیب بندیها و تغییرات گوناگونی را در نگارگری دنبال نمود ند كه موجب خلق مكاتب هنری بسیاری در این زمینه گردید مانند مكتب بغداد،مكتب اصفهان ،مكتب بخارا و مكتب تبریز ومكتب شیراز و….. هر كدام از این مكاتب ویژگیهای منحصر به فرد خودشان را دارند ولی به طور كلی مهمترین ویژگی ایرانی تجلی برتری جهانی تمثیلی و تخیلی برجهان عینی محسوس می باشد.

ازمیان شاخصه های این نقاشی می توان این موارد را برشمرد:حذف پرسپكتیو ،گسترش فضا از پایین به بالا ،قرارگرفتن در تصویر به لحاظ مرتبه معنوی و مادی ،عدم وجود منبع نور درصحنه ،استفاده از رنگهای درخشان و تخت و متنوع ،عدم حجم سازی و و سایه روشن انداختن، اهمیت یكسان انسان و طبیعت .در ادامه این روند مكاتب نو و شیوه ها ی متفاوتی وارد نقاشی ایران می گردد ولی نقاشی سنتی با پشتوانه ای غنی همچنان جایگاه خویش را حفظ نموده است . نقاشی مینیاتور اصفهان

نقاشی گل و مرغ در مینیاتور

از زیبا ترین سبک ها در نگارگری ایرانی نقاشی های گل و مرغ است. نگارگری گل و مرغ ریشه در بطن ایران زمین دارد و به عقیده برخی قدمت آن به چهار هزار سال پیش بر می گردد. به گفته جلیل جوکار از اساتید دانشگاه اصفهان : ” یکی از شاخه‌های اصلی و بدیع نقاشی ایرانی، نقاشی گل و مرغ است که شامل نقاشی گل‌ها و بوته به تنهایی گل و بوته‌سازی و یا نقاشی گل‌ها و پرندگان دانه خواری چون بلبل در کنار هم گل و مرغ سازی می‌شود. قیمت فروش تابلو نگارگری نقاشی مینیاتور اصفهان فروشگاه صنایع دستی اصفهان

ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)