هنر نگارگري اصفهان

نگارگري يا نقاشي سنتي ايراني فرايندي است كه طي آن رنگ بر روي سطح بوم يا كاغذ به وسيله قلمو ايجاد نقش مي كند .در حقيقت نگارگري مفهوم عام دارد و روش ها و سبك هاي گوناگون نقاشي ايراني شامل مي شود چه آنها كه در كتاب و نسخه هاي خطي صورت گرفته و چه آنها كه بر در وديوار بناها و بوم هاي ديگر انجام شده است . قیمت خرید فروش تابلو نقاشی آبرنگ مدرن اصفهان 

در نحوه اجرا مي توان گفت استاد كار پس از آماده سازي سطح كارکه بسيار با اهميت نيز مي باشد طرح را به وسيله قلم موهايي با اندازه هاي مختلف بر بوم نقش اندازي، قلم گيري و سپس با رنگهاي محلول در آب رنگ آميزي مي كند. بهترين قلموها از موي گربه ،سنجاب و سمور مي باشد كه ضمن مجعد نشدن بسيار انعطاف پذير مي باشند .پس از رنگ آميزي نقاشي قلم گيري و پرداز مي شود و جزئيات كار در آن تکمیل مي گردد.هنرمند نگارگر در بهترين حالت كار خويش آنچه را كه در پرده خيال ديده است به تصوير مي كشد.

قیمت خرید فروش تابلو نقاشی آبرنگ مدرن اصفهان

وي فضايي را خلق مي كند كه ضمن به كارگيري عناصر جسمي، روابط مادي در آن به گونه ايي ديگر بيان شده است.عالمي كه اين نقاشان تصوير مي كنند عالمي است كه متفكران و فلاسفه آن را اقليم هشتم يا عالم مثال ناميده اند. هدف اين هنر نمايان ساختن فضايي است كه با فضاي عادي و جسماني متفاوت است .حضور چنين قلمرويي در نقاشي ايراني به زبان رمز، تمثيل و تخيل و روشهاي خاص آن ممكن مي گردد. نگارگري در ايران نه تنها سابقه كهن دارد بلكه در همه هنرهاي ايراني به گونه اي عميق نفوذ نموده است و به عنوان رشته ايي پايه در خور توجه می باشد.

اولین آثاری که بتوان نام نقاشی بر آنها نهاد،در غار دوشه لرستان با حدود هشت تا ده هزار سال قدمت است .با ورود اسلام به ايران نگارگري بيش از هر چيز در مصور سازي كتب جلوه نمود. اولين بار در تاريخ ايران مصور سازي كتب به شكل كارگاهي و در مجموعه ربع رشيدي انجام گرفت كه اين امر حاكي از پيشرفت نگارگري ايران مي باشد.

در دوره هاي مختلف هنرمند ايراني با ذوق و سلیقه خويش تركيب بنديها و تغييرات گوناگوني را در نگارگري دنبال نمود ند كه موجب خلق مكاتب هنري بسياري در اين زمينه گرديد مانند مكتب بغداد،مكتب اصفهان ،مكتب بخارا و مكتب تبريز ومكتب شيراز و….. هر كدام از اين مكاتب ويژگيهاي منحصر به فرد خودشان را دارند ولي به طور كلي مهمترين ويژگي ايراني تجلي برتري جهاني تمثيلي و تخيلي برجهان عيني محسوس مي باشد. ازميان شاخصه هاي اين نقاشي مي توان اين موارد را برشمرد:حذف پرسپكتيو ،گسترش فضا از پايين به بالا ،قرارگرفتن در تصوير به لحاظ مرتبه معنوي و مادي ،عدم وجود منبع نور درصحنه ،استفاده از رنگهاي درخشان و تخت و متنوع ،عدم حجم سازي و و سايه روشن انداختن، اهميت يكسان انسان و طبيعت .

در ادامه این روند مكاتب نو و شيوه ها ی متفاوتی وارد نقاشي ايران مي گردد ولي نقاشي سنتي با پشتوانه اي غني همچنان جايگاه خويش را حفظ نموده است .نگارگری اصفهان

نقاشی آبرنگ

قیمت خرید فروش تابلو نقاشی آبرنگ مدرن اصفهان

نحوه نمایش:

نمایش: 16 32 همه

 • نقاشی مدرن ایرانی (مرد چاق)

  ۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر :نقاشی ایرانی مرد چاق مدرن ابعاد 40*30 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

  در انبار موجود نیست
 • نقاشی ایرانی گل مرغ روی چرم

  ۸۵۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر :نقاشی ایرای گل مرغ روی چرم ابعاد 15*10 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نقاشی ایرانی آخوند شرمنده روی پوست خشک

  ۸۵۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر : نقاشی ایرانی آخوند شرمنده روی پوست خشک ابعاد 40*27 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نقاشی ایرانی زن کوزه به دوش روی پوست

  ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر :نقاشی ایرانی زن کوزه به دوش روی پوست ابعاد 35*25 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • تابلوی نقاشی کوروش روی چرم و قاب خاتم

  ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر : تابلوی نقاشی کوروش روی چرم و قاب خاتم ابعاد 30*20 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • تابلوی نقاشی لا اله الا الله ترکیب مواد روی بوم

  ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر : تابلوی نقاشی لا اله الا الله ترکیب مواد روی بوم ابعاد 60*45 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و…

 • نقاشی ایرانی گل و مرغ قاجار ترکیب مواد چرم

  ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر : نقاشی گل و مرغ قاجار ترکیب مواد چرم ابعاد 30*20 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نقاشی ایرانی دو چهره مدرن روی بوم

  ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر : نقاشی دو چهره مدرن ابعاد 40*25 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نقاشی ایرانی بانوی لمیده روی ناز بالش روی چرم

  ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر : نقاشی ایرانی بانوی لمیده روی ناز بالش روی چرم ابعاد 30*25 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • قاب شیر و خورشید ایران ترکیب مواد و ورق طلا

  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

  قاب شیر و خورشید ایران ترکیب مواد و ورق طلا نام اثر : قاب شیر و خورشید ابعاد 15*15 سانتیمتر…

 • تابلوی خط نستغلیق و شکسته

  ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

    تابلوی خط نستغلیق و شکسته نام اثر : خط نستغلیق و شکسته ابعاد 18*13 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و…

  در انبار موجود نیست
 • نقاشی گل زنبق روی چرم

  ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر : گل زنبق روی چرم ابعاد 40*30 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نقاشی ایرانی بانو نشسته روی چرم

  ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر : نقاشی ایرانی بانو نشسته با شعر روی چرم ابعاد 30*20 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نقاشی ایرانی تک چهره صفوی قاب خاتم

  ۶۷۵,۰۰۰ تومان

  نقاشی ایرانی تک چهره صفوی نام اثر : نقاشی تک چهره قاب خاتم ابعاد 15*10 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و…

 • نقاشی ایرانی تک چهره روی چرم

  ۴۰۵,۰۰۰ تومان

    نقاشی ایرانی تک چهره نام اثر : نقاشی تک چهره ابعاد 15*10 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نقاشی ایرانی گل و مرغ زمینه مشکی روی چرم

  ۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر : نقاشی ایرانی گل و مرغ زمینه مشکی روی چرم ابعاد 35*25 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت