در حال نمایش 6 نتیجه

تابلو فرش تندیس دستبافت

تندیس یا مجسمه،پیکره ای دارای حجم و سه بعدی است، که با هدف یادآوری یا به نمایش گذاشتن وجود انسان، حیوان، اشیاء یا یک واقعه خاص ساخته یا تراشیده می شود. در ساخت سردیس تنها بخش سر و گردن پیکره تراشیده میشود. در جهان تندیس و سردیس های بسیاری برای بزرگداشت وقایع تاریخی مهم و بزرگان تاریخ ساخته می شود. مثل تندیس و سردیس های هخامنشی ایران باستان، اعم از تندیس کورش و داریوش هخامنشی، تندیس سربازان هخامنشی، سردیس آتوسا شهبانوی ایرانی و تندیس مفاخر ایرانی( شعرا و دانشمندانی چون خیام، ابوریحان بیرونی، ابوالقاسم فردوسی، ابوعلی سینا). نمونه آثار ساخته در کشورهای دیگر مانند مجسمه ابوالهول در مصر، تندیس مسیح منجی در برزیل ، تندیس داوود در ایتالیا، مجسمه نوای سرزمین مادری در روسیه، تندیس و سردیس مهاتما گاندی هند، تندیس آزادی نیویورک آمریکا، مجسمه پیتا( صحنه تراژیک از مریم مقدس و حضرت مسیح). تابلو فرش دستبافت تندیس قیمت فروش

برای هنرمندان طراح فرش نیز این تصاویر جذاب بوده و از این شمایل ها استفاده کرده و بر زمینه فرش نقش زدند؛ تابلو فرشهایی با طرحی از تندیس و سردیس های جهانی، از مشاهیر و بزرگان و کسانی که وقایع تاریخ به نام آنها ثبت شده است. هنرمندان بافنده فرش علاوه بر تندیس های ذکر شده طرح های دیگری نیز در تابلو فرش های دستبافت اجرا نموده اند. تابلو فرشی هایی با تصویر تندیسی از لیدی گودیوا (گودایوا) بانویی سوار بر اسب، و یا تندیس شام آخر حضرت مسیح، بانویی سوار بر کالسکه،  تندیسی از دختر و پسر.

ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)