در حال نمایش 7 نتیجه

تابلو فرش دستبافت هخامنشی

همانطور که مشخص است از نام این گونه نقشه ها، برگرفته از آثار به جای مانده دوره هخامنشی است. این نقوش شامل الگوی معماری و یا نقشمایه هایی می شود که در نمونه آثار هنری حکاکی و حجاری هخامنشی مشاهده می کنیم. کاخ تخت جمشید نمونه بارز معماری باستانی هخامنشیان می باشد که در استان فارس واقع شد، قدمت این بنای کهن بیشتر از 2500 سال می باشد. تابلو فرش دستبافت هخامنشی

عظمت و شکوه این بنای بزرگ سنگی از دوره ایران باستان توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. در این کاخ، ستون ها و سرستونهای بزرگ سنگی، تندیس ها و نقش برجسته های حکاکی دیده میشود.  نقوش جانوری تلفیقی و اسطوره ای مثل  عقاب، شیر، اسب و گاو بالدار، جانوران انسان نمای سنگی در این کاخ مشاهده می شود. در تابلو فرش های بافته شده با این نوع طرح از این نقش برجسته ها استفاده شده است.

در برخی تابلو ها معماری کاخ و ستون و سرستونها طراحی شده و در بعضی تصویر شاهان هخامنشی ایستاده یا نشسته بر تخت شاهی، ملکه و درباریان طراحی می شود. همچنین تابلو فرش هایی با نقش تندیس سربازان هخامنشی و یا جانوران اسطوره ای بافته شده است.

نقشمایه های دیگری چون گلهای 12 پر، گلهای اناری و لوتوس و درختان سرو بسیار ساده و زیبا از این کاخ الگو برداری شده و در نقشه هایی با این مضمون کشیده می شود. کتیبه با نقش فروهر(فره وهر) گاهی به همراه نقش شاه و سربازان نیز جز این نقشه ها می باشد.