نمایش 1–36 از 38 نتیجه

تخته نرد دالبری

تخته نرد خاتم کاری و نقاشی پارسیان که زیر ساخت آن منحنی شکل و موجی است و روی آن خاتم و نقاشی کار شده است . دالبری یعمی بریده چون دال بریده شده بشکل دال مقطوع بشکل حرف دال چیزی که آنرا بشکل حرف دال بریده و قطع کرده باشند.

ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)
ناموجود (نمونه های مشابه موجود است)