نحوه نمایش:

نمایش: 16 32 همه

 • نقاشی مدرن ایرانی (مرد چاق) اثر استاد غلامحسین اقا رخ

  ۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر :نقاشی ایرانی مرد چاق مدرن ابعاد 40*30 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

  در انبار موجود نیست
 • نقاشی ایرانی گل مرغ روی چرم ( اثر استاد غلامحسین آقا رخ )

  ۸۵۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر :نقاشی ایرای گل مرغ روی چرم ابعاد 15*10 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نقاشی ایرانی آخوند شرمنده روی پوست خشک ( اثر استاد غلامحسین آقا رخ )

  ۸۵۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر : نقاشی ایرانی آخوند شرمنده روی پوست خشک ابعاد 40*27 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نقاشی ایرانی زن کوزه به دوش روی پوست ( اثر استاد غلامحسین آقا رخ )

  ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر :نقاشی ایرانی زن کوزه به دوش روی پوست ابعاد 35*25 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • تابلوی نقاشی کوروش روی چرم و قاب خاتم ( اثر استاد غلامحسین آقا رخ )

  ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر : تابلوی نقاشی کوروش روی چرم و قاب خاتم ابعاد 30*20 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • تابلوی نقاشی لا اله الا الله ترکیب مواد روی بوم ( اثر استاد غلامحسین آقا رخ )

  ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر : تابلوی نقاشی لا اله الا الله ترکیب مواد روی بوم ابعاد 60*45 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و…

 • نقاشی ایرانی گل و مرغ قاجار ترکیب مواد چرم ( اثر استاد غلامحسین آقا رخ )

  ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر : نقاشی گل و مرغ قاجار ترکیب مواد چرم ابعاد 30*20 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نقاشی ایرانی دو چهره مدرن روی بوم ( اثر استاد غلامحسین آقا رخ )

  ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر : نقاشی دو چهره مدرن ابعاد 40*25 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نقاشی ایرانی بانوی لمیده روی ناز بالش روی چرم

  ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر : نقاشی ایرانی بانوی لمیده روی ناز بالش روی چرم ابعاد 30*25 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • قاب شیر و خورشید ایران ترکیب مواد و ورق طلا

  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

  قاب شیر و خورشید ایران ترکیب مواد و ورق طلا نام اثر : قاب شیر و خورشید ابعاد 15*15 سانتیمتر…

 • تابلوی خط نستغلیق و شکسته

  ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

    تابلوی خط نستغلیق و شکسته نام اثر : خط نستغلیق و شکسته ابعاد 18*13 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و…

  در انبار موجود نیست
 • نقاشی گل زنبق روی چرم

  ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر : گل زنبق روی چرم ابعاد 40*30 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نقاشی ایرانی بانو نشسته روی چرم

  ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر : نقاشی ایرانی بانو نشسته با شعر روی چرم ابعاد 30*20 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نقاشی ایرانی تک چهره صفوی قاب خاتم

  ۶۷۵,۰۰۰ تومان

  نقاشی ایرانی تک چهره صفوی نام اثر : نقاشی تک چهره قاب خاتم ابعاد 15*10 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و…

 • نقاشی ایرانی تک چهره روی چرم

  ۴۰۵,۰۰۰ تومان

    نقاشی ایرانی تک چهره نام اثر : نقاشی تک چهره ابعاد 15*10 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نقاشی ایرانی گل و مرغ زمینه مشکی روی چرم

  ۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر : نقاشی ایرانی گل و مرغ زمینه مشکی روی چرم ابعاد 35*25 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نقاشی ایرانی زن کوزه به دوش روی چرم

  ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر : نقاشی ایرانی زن کوزه به دوش روی چرم ابعاد 45*30 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نقاشی ایرانی مرد سوارکار و اژدها روی چرم

  ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر : نقاشی ایرانی مرد سوارکار و اژدها روی چرم ابعاد 45*30 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نقاشی ایرانی روی چرم بانوی ایستاده روی چرم

  ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر :نقاشی ایرانی بانوی ایستاده روی چرم ابعاد 40*30 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نقاشی ایرانی زن قاجار با گربه

  ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر : زن قاجار با گربه ابعاد 40*30 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نقاشی ایرانی بانوی ایستاده قاجار تابلوی مهتاب روی چرم

  ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر : نقاشی ایرانی بانوی ایستاده قاجار تابلوی مهتاب روی چرم ابعاد 40*30 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نقاشی ایرانی تک چهره قجر روی چرم

  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر : نقاشی ایرانی تک چهره قجر روی چرم ابعاد 30*20 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت  

 • نقاشی بانو روبنده دار قاجار روی چرم

  ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان

  نام اثر : نقاشی بانو روبنده دار قاجار روی چرم ابعاد 100*60 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نقاشی ایرانی بانوی نشسته جام به دست دوره صفوی

  ۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان

  نقاشی آبرنگ ایرانی دوره صفوی روی بوم و ترکیب مواد نام اثر : بانوی جام به دست نشسته ابعاد 50*40 سانتیمتر…

 • نقاشی ایرانی تک چهره قاجار روی پوست خشک

  ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان

  نقاشی آبرنگ ایرانی  روی پوست خشک نام اثر : تک چهره ی قاجار ابعاد 45*40 سانتی متر دارای ضمانتنامه کیفیت…

 • نقاشی ایرانی رقص سما

  ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

  نقاشی آبرنگ ایرانی رقص سما ابعاد 120*70 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نقاشی تک چهره قاجار

  ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

  نقاشی ایرانی ابرنگ طرح تک چهره قاجار روی بوم ابعاد 50*40 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نقاشی بانوی تار زن

  ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان

  نقاشی آبرنگ بانوی تار زن روی بوم نام اثر:  اول یار و آخر یار ابعاد 50*40 سانتی متر دارای ضمانتنامه…

  در انبار موجود نیست
 • نقاشی ایرانی روی بوم

  ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان

  نقاشی آبرنگ ایرانی روی بوم نام اثر : بزن مطرب سرودی خوش ابعاد 50*40 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

  در انبار موجود نیست
 • نقاشی آبرنگ تک چهره

  ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

  نقاشی ایرانی روی کاغذ با آبرنگ طرح تک چهره ابعاد 30*20 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

 • نقاشی عروس داماد قاجار

  ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

  نقاشی ابرنگ ایرانی نام اثر : عروس و داماد قاجار ابعاد 30*20 سانتیمتر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت

  در انبار موجود نیست
 • نقاشی ایرانی زوج صفویه

  ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  نقاشی ایرانی آبرنگ و چرم نام اثر : زوج صفویه ابعاد 40*28 سانتی متر دارای ضمانتنامه کیفیت و اصالت