مس پرداز نقاشی میناکاری

نحوه نمایش:

نمایش: 16 32 همه

 • قیمت پارچ مس پرداز سایز 27

  پارچ مس و پرداز سایز ۲۷ پارسیان

  ۸۳۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع  24 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • قیمت پارچ صراحی مس پرداز سایز 20

  پارچ صراحی مس و پرداز سایز ۲۰ پارسیان

  ۳۳۵,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع  21 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • قیمت پارچ شلغمی مس پرداز سایز 15 صنایع دستی اصفهان

  پارچ شلغمی مس و پرداز سایز ۱۵ پارسیان

  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 17 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • قیمت جعبه گرد مس پرداز سایز 3

  جعبه گرد مس و پرداز سایز ۳ پارسیان

  ۳۷۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 10 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • قیمت سنبلدان مس پرداز بزرگ سایز 4

  سنبلدان مس و پرداز بزرگ سایز ۴ پارسیان

  ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 53 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • قیمت سنبلدان سایز 3 مس پرداز

  سنبلدان سایز ۳ مس و پرداز پارسیان

  ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 40 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • قیمت سنبلدان سایز 2 مس پرداز

  سنبلدان مس و پرداز سایز ۲ پارسیان

  ۷۵۵,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 31 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • قیمت سنبلدان مس پرداز سایز 1

  سنبلدان مس و پرداز سایز ۱ پارسیان

  ۶۸۵,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 27 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • قیمت تنگ دالبری مس پرداز سایز کوچک

  تنگ دالبری مس و پرداز کوچک پارسیان

  ۷۴۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 36 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • قیمت تنگ دالبری مس پرداز سایز 50تنگ دالبری مس پرداز سایز 50

  تنگ دالبری مس و پرداز سایز ۵۰ پارسیان

  ۱,۰۲۵,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 47 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • قیمت تنگ گیلاسی مس پرداز سایز 36تنگ گیلاسی مس پرداز سایز 36 سبز

  تنگ گیلاسی مس و پرداز سایز ۳۶ پارسیان

  ۵۳۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 33 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • قیمت تنگ صراحی سایز 30 مس پرداز

  تنگ صراحی مس و پرداز سایز ۳۰ پارسیان

  ۴۳۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 30 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • قیمت تنگ صراحی مسی پرداز سایز 25

  تنگ صراحی مس و پرداز سایز ۲۵ پارسیان

  ۳۷۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 27 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و اصالت

 • قیمت تنگ صراحی مس پرداز سایز 20

  تنگ صراحی مس و پرداز سایز ۲۰ پارسیان

  ۲۷۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 23 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • قیمت تنگ شلغمی مسی پرداز سایز 44

  تنگ شلغمی مس و پرداز سایز ۴۴ پارسیان

  ۷۵۵,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 44 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • قیمت تنگ شلغمی مس پرداز سایز 30تنگ شلغمی مس پرداز سایز 30 سبز

  تنگ شلغمی مس و پرداز سایز ۳۰ پارسیان

  ۴۸۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 30 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…