مس پرداز نقاشی میناکاری

نحوه نمایش:

نمایش: 16 32 همه

 • پارچ مس و پرداز سایز 27 پارسیان

  ۸۳۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع  24 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • پارچ صراحی مس و پرداز سایز 20 پارسیان

  ۳۳۵,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع  21 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • پارچ شلغمی مس و پرداز سایز 15 پارسیان

  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 17 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • جعبه گرد مس و پرداز سایز 3 پارسیان

  ۳۷۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 10 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • سنبلدان مس و پرداز بزرگ سایز 4 پارسیان

  ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 53 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • سنبلدان سایز 3 مس و پرداز پارسیان

  ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 40 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • سنبلدان مس و پرداز سایز 2 پارسیان

  ۷۵۵,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 31 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • سنبلدان مس و پرداز سایز 1 پارسیان

  ۶۸۵,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 27 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • تنگ دالبری مس و پرداز کوچک پارسیان

  ۷۴۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 36 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • تنگ دالبری مس و پرداز سایز 50 پارسیان

  ۱,۰۲۵,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 47 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • تنگ گیلاسی مس و پرداز سایز 36 پارسیان

  ۵۳۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 33 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • تنگ صراحی مس و پرداز سایز 30 پارسیان

  ۴۳۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 30 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • تنگ صراحی مس و پرداز سایز 25 پارسیان

  ۳۷۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 27 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و اصالت

 • تنگ صراحی مس و پرداز سایز 20 پارسیان

  ۲۷۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 23 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • تنگ شلغمی مس و پرداز سایز 44 پارسیان

  ۷۵۵,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 44 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…

 • تنگ شلغمی مس و پرداز سایز 30 پارسیان

  ۴۸۰,۰۰۰ تومان

  از جنس مس و نقاشی اعلی ارتفاع 30 سانتی متر مقاوم در برابر آفتاب و رطوبت دارای گواهی کیفیت و…